Spletno učno gradivo in formativno PZ

Izbrala sem si sklop zgradba (strojna in programska oprema) in delovanje računalnika za 7. razred osnovne šole, predmet Urejanje besedil.

Učni cilji:

  • učenec našteje enote strojne opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo,
  • učenec našteje temeljne vrste programske opreme računalnika in razloži, zakaj jih uporabljamo,
  • učenec razlikuje med programsko in strojno opremo računalnika in opiše njune osnovne naloge,
  • učenec razloži osnovno delovanje računalnika.

Dostop do teoretične predstavitve in nalog za utrjevanja znanja kot poglavij interaktivnega učbenika je preko povezave Zgradba in delovanje računalnika. Opomba: celotna vsebina učbenika je vidna zgolj tistim, s katerimi je učbenik deljen (v praksi torej samo učencem učitelja, ki je ustvaril učbenik).

Za ustvarjanje učbenika sem uporabila orodje Microsoft OneNote Class Notebook. Zdi se mi primerna aplikacija, saj bi se ob prelistavanju učbenika učenci hitro znašli. Aplikacija prav tako omogoča, da učitelj poljubno dodaja in spreminja vsebino učbenika in jo na različne načine prilagodi potrebam učencev. Učenci, s katerimi je učbenik deljen, lahko samostojno odprejo in uporabljajo učbenik, pri tem pa ga uporabljajo v skladu z navodili učitelja. Prav tako lahko učitelj za vsakega učenca pripravi zvezek, namenjen točno določenemu učencu, katerega lahko urejata le učitelj in ta učenec, torej lahko učitelj nudi individualizirano povratno informacijo učencu o njegovem delu. Poleg tega pa učbenik vključuje tudi poglavje, ki ga lahko urejajo vsi učenci in učitelj, kjer se lahko razvija skupinska diskusija, učenci lahko zastavljajo vprašanja drug drugem in podobno. Z učbenikom, ustvarjenim v OneNote Class Notebook, lahko učenci pridobija vsa zahtevanja znanja, kot če bi se učili s pomočjo fizičnega učbenika.

Znotraj učbenika sem vključila tudi kviz, ki sem ga naredila s pomočjo Microsoft Forms. Ta oblika kviza učencem poda povratno informacijo o njihovi uspešnosti reševanja po tem, ko odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja in jih oddajo. Učitelj ima vpogled v odgovore učencev. Omogoča spreminjanje vsebine, saj lahko spreminjamo in dodajamo vprašanja. Učenci so motivirani za reševanje takšnih kvizov bolj kot za pisno odgovarjanje na neka vprašanja.

Za drug kviz pa sem uporabila Quizizz. Menim, da je aplikacija povezana s svojim namenom in je primerna za učence. Quizizz je prilagodljiv, omogoča spreminjanje vsebine (poljubno lahko spreminjamo vprašanja in jih dodajamo/izbrišemo) in nastavitev. Učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo, ko odgovorijo na posamezno vprašanje. Po mojem mnenju so učenci motivirani za delo s to aplikacijo, saj je drugačna od klasičnega utrjevanja, preverjanja znanja. Od samih nalog oziroma vprašanj, ki jih učitelj pripravi, je odvisna tako stopnja miselne aktivnosti kot tudi količina učenčevega napredka, ki ga le-ta izkazuje.

Viri:

  • Viri, ki sem jih potrebovala pri pisanju učbenika, so navedeni v učbeniku.
  • Quizizz
  • Microsoft OneNote
  • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. (2002). Učni načrt – izbirni predmet – Računalništvo. Pridobljeno 2. 6. 2020, s Racunalnistvo_izbirni.pdf
(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost