Avtor: Pia

AKTIVNOST KV2: DIGITALNI ODTIS IN DIGITALNA IDENTITETA

Digitalni odtis predstavlja zbirko vseh sledi, ki jih pustimo za seboj pri uporabi digitalnih storitev na elektronski napravi. Ločimo lahko med pasivnim in aktivnim digitalnim odtisom. Pasivni digitalni odtis nastane, ko se zbirajo podatki...

IZRAELSKI KURIKULUM

RAČUNALNIŠTVO Od 1995 v srednji šoli, Enakovreden vsem naravoslovnim predmetom, Učni načrt so do danes že večkrat dopolnili in spremenili, Kakovostna gradiva, Princip manj je več: manj učenja konceptov in več praktičnega dela, Glavno...

Pia se predstavi

Moje ime je Pia in to je moja prva spletna objava. Trenutno sem študentka na Pedagoški fakulteti (https://www.pef.uni-lj.si/) in sicer na smeri Dvopredmetni učitelj, smer matematika – računalništvo. V prostem času rada gledam filme,...

Dostopnost