REFLEKSIJA na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neovezni izbirni predmet?

Menim, da je predmet računalništvo zelo pomemben, še posebej že v zgodnjih letih šolanja. Je pa stanje predmeta v osnovni šoli porazno. Še posebej v današnjem času, kjer računalniki in na splošno tehnologija predstavljajo pomemben del našega življenja, tako pri mladih kot starejših. Pomembno je, da imajo otroci neke osnove glede računalnika, interneta, da dobro razumejo nevarnosti in pasti interneta. Zato menim, da bi računalništvo moral biti obvezen predmet v osnovni šoli, ne le izbirni. Zato bi morali že v drugi triadi uvesti predmet računalništva kot obvezen in moral bi biti enakovreden drugim predmetom.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulom) in kako?

Učitelji lahko razvijamo računalniško mišljenje skladno s kurikulom z raznimi aktivnostmi, kot smo jih izvajali mi sami s pomočjo Vidre oziroma računalništvo brez računalnika ter z različnimi spletnimi, mobilnimi aplikacijami. Pri razvijanju računalniškega mišljenja moramo biti pozorni na razlike v razvojni stopnji otrok.

Kdo uči računalništvo? kaj vi menite o tem?

Predmet računalništva naj bi učili predmetni učitelji računalništva, pa vendar ni povsem tako. Ker primanjkuje kadra ta predmet učijo učitelji, ki nimajo kompetenc za poučevanje računalništva in niso primerni, da poučujejo otroke.

Moje mnenje je, da se to mora spremeniti. Lahko se zgodi, da učenci dobijo napačne informacije o določenih temah ali pa učitelj sploh ne zna razložiti česa, če še sam ne razume. Zato bi moral biti učitelj računalništva nekdo, ki je za to usposobljen in izobražen, ki natančno ve kaj poučuje in na kakšen način bo snov predstavit učencem.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID je po definiciji strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije, nosilec in načrtovalec uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije v šoli. Po možnosti ima pedagoško diplomo in izkušnje kot učitelj, ki je aktiven pri IKT projektih in se zanima za tehnologijo.

Kaj bi vi spremenili?

Sama bi spremenila to, da bi bil predmet računalništva obvezen od 2.triletja dalje v osnovnih šolah. Dokler se to ne bo zgodilo, bi razvila digitalne kompetence pri drugih predmetih. Imela mini predavanja o varnosti na spletu in drugih pomembnih temah. S tem bi spodbudila učence, da se vključijo v računalništvo. Nazadnje bi pa se primerno izobražila kader, ki bi jih poučeval.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Začela bi z osnovnimi pojmi, kaj je računalnik, iz česa je sestavljen, na kratko o tem kako deluje. Dala bi tudi poudarek na varni uporabi računalnika in interneta. Ključne koncepte računalništva bi lahko razvila s pomočjo Vidre (http://vidra.si/index.html). Seznanila bi jih s programi kot so Scratch, Teci Marko!, LightBot itd. Pri učencih bi tudi začela tudi z razvijanjem računalniškega mišljenja. To bi namenila otrokom drugega triletja osnovne šole.

Viri

Program osnovna šola računalništvo, neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. (2013). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt. (2002). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Lokar, Matija (2007). Vloga in pomen ROID. FMF, SIRIKT 07. Kranjska gora. Pridobljeno s: https://docplayer.net/44292656-Vloga-in-pomen-roid-matija-lokar-fmf-sirikt-07-kranjska-gora.html

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost