E-ŠOLSTVO

Testiranje

Pri aktivnosti smo se preko navodil spoznali z dvema okoljema, e-Asistent ter Lo.Polis, ki sta namenjena načrtovanju in vodenju evidenc. Vpogled smo imeli v razne module, v katerih smo spreminjali, dodajali in brisali razne podatke. Bolj podrobno smo si v e-Asistentu pogledali eDnevnik, eRedovalnico, razrednik, letna priprava, komunikacija in spletna učilnica, v Lo.Polisu pa Dnevnik, Redovalnico, Oddelek in Načrtovanje dela. Tako smo pridobili prvi vtis in omogočeno primerjavo med obema okoljema.

Namen

  1. e-Asistent

V eDnevniku so prikazani tedenski urniki z vsemi učnimi urami in dogodki. Tam lahko učni uri dodaš snov, vpišeš manjkajoče učence, pohvale in izboljšave ter domače naloge. Prav tako lahko pri urejanju dogodka določiš število ur, prisotne učence in učitelje ter doprinos ur. eRedovalnica je namenjena vpisovanju ocen za vsako ocenjevalno obdobje ter ocenjevanjem znanja. e-Asistent nam ponuja tudi možnost modula Razrednik, v katerem določiš dežurna učenca ter posameznikom interesne dejavnosti. Namen modula Letna priprava je dodajanje vpisa za določene učne ure, v modulu Komunikacija pa lahko ustvariš kanal, objavljaš na oglasno desko ter posreduješ sporočila.

2. Lo.Polis

Namen modula Dnevnik v Lo.Polisu je podoben kot modulu eDnevnik v e-Asistentu. Namenjen je vpisovanju učnih ur, dogodkov, domačih nalog, dodaš pa lahko tudi oceno. Napovedovanje ocenjevanj znanja je mogoče v modulu Redovalnica, medtem ko v Oddelku učencem dodajaš predmete ter obratno. Vpisovanje snovi in podatkov za posamezno učno uro se izvaja v modulu Načrtovanje dela, kjer pa lahko dodaš učne sklope in cilje le teh.

Primerjava okolij

Oba testirana okolja sta dokaj podobna, pa vendar se nekoliko razlikujeta v storitvah. Glede na prvi vtis mi je e-Asistent bolj všeč, mogoče tudi zato, ker smo ga uporabljali vsa leta v šoli in mi osnovne funkcije niso tuje. Prav tako je vizualno s svojimi barvami in ikonami bolj pritegljiv. Menim pa, da je Lo.Polis bolj pregleden, kar se tiče funkcij v meniju, saj jih ima e-Asistent kar nekaj. Oba programa delujeta solidno, čeprav sem imela v Lo.polisu pri dodajanju predmeta in posledično ocen in ocenjevanj nekaj težav. Na prvi pogled v e-Asistentu delujejo vse možne podane funkcije zmedene in neuporabne, vendar so dobro organizirane ter omogočijo hitro iskanje želene storitve.

Mnenje in intuitivnost

Obe okolji sta kvalitetno narejeni in dobro služita svojemu namenu. Kljub številnim možnostim, ki jih podajata, se da hitro organizirati in znajti ter osvojiti rutinsko delo vpisovanja in vodenja evidenc. Sta hitro dostopni in večinoma pregledni, zato sta po določenem času primerni tudi za računalniško manj izkušene učitelje. Menim, da je zmožnost upravljanja in znajdenja v takih okolij pomembna, saj brez tega težko prispevaš k razvitosti šole. Naloga je bila zame, kot bodočo učiteljico zagotovo poučna in zanimiva, predvsem ker za Lo.Polis sploh nisem vedela.

This work is licensed under CC BY-NC 4.0

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost