AKTIVNOST KV6: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI V OBLAKU

Kaj pokriva učni načrt za Računalništvo v okviru teme oblikovanja besedil in delo s podatki? Kratek opis.

Učni načrt za računalništvo najbolj pokriva teme oblikovanja besedil in delo s podatki v tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju pri sklopu Urejanje besedil. Učni načrt pokriva oblikovanje in pisanje besedil, uporabo programov v grafičnem operacijskem sistemu, dodajanje slik v besedilne urejevalnike, izdelovanje računalniške slike z risarskimi programi, tiskanje dokumenta, uporabiti pregledovalnik za internet, urediti podatke v preglednici.

To temo začnejo spoznavati že v drugem vzgojno izobraževalnem obdobju, kjer se naučijo razlikovati med podatkom in informacijo, spoznajo različne pojavne oblike (besedilo, slika, zvok…).

Katere medpredmetne povezave je smiselno načrtovati pri izvedbi (naštejte vsaj tri konkretne primere)?

Pouk računalništva lahko povežemo še z drugimi predmeti.

Prvi predmet, s katerim bi povezala računalništvo je slovenščina. Pomembno je, da otroci razvijejo pismenost na tipkovnici, da poznajo funkcije vsake tipke in sistemske bližnjice. Potem je pomembno, da se spoznajo z Wordom, tako da vse seminarske naloge, obnove, domače naloge, ki jih morajo narediti pri predmetu, oddajo kot Wordov dokument. Računalništvo lahko povežemo tudi z geografijo, kjer se učenci spoznajo z računalniško aplikacijo Zemljevid, ali z angleščino, saj morajo poznati veliko angleške terminologije, napišejo kakšno prošnjo, zahvalo, opravičilo preko e-pošte v slovenščini in potem še v angleščini. Računalništvo se dobro poveže tudi z likovno umetnostjo, kjer lahko uporabijo svoje znanje na področju grafike oz. obdelavi slik, estetskega urejanja besedil. Medpredmetna povezava z matematiko in fiziko je tudi pomembna, saj se lahko učenci spoznajo z Excelom in s matematičnimi formulami, ki jih vsebuje, s tabelami, preglednicami in grafi. Računalništvo lahko uporabimo tudi pri glasbi, kjer učenci uporabijo svoja znanja iz multimedije.

Kako bi lahko temo aktualizirali in kakšen doprinos bi takšna aktualizacija imela za učence? Npr. s sodobnejšimi storitvami.

Temo oblikovanje besedil in delo s podatki bi lahko aktualizirali z uporabo oblačnih storitev. Primer tega je lahko Office365, ki vključuje Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook itd. Storitve omogočajo, da so podatki shranjeni na enem mestu, do njih dostopajo učenci. Dostopajo lahko do enakih datotek in jih lahko vsi urejajo. To je zelo uporabno pri skupinskih nalogah ali delo v paru. Učenci si tako lahko med seboj pomagajo, si posredujejo vsebine, naloge, različne dokumente in podajo povratno informacijo. Preko teh storitev učenci lahko komunicirajo tudi z učitelji. Torej s temi storitvami učenci poglabljajo svoje znanje in spretnost komuniciranja in medsebojnega sodelovanja.

Katera znanja potrebujejo učenci iz tega področja in zakaj? Vaše mnenje, ki naj bo argumentirano.

Znanja iz teme oblikovanja besedil in delo s podatki so zelo priporočljiva, saj jih potrebujemo v našem vsakdanjem življenju.

Učenci potrebujejo znanja kot so uporaba programov za oblikovanje in urejanje besedil (Word), priprava predstavitev (PowerPoint), urejanje podatkov (Excel). Pomembno je da se tekom šolanja naučijo teh znanj, saj jih bodo rabili naprej v življenju na različnih področjih, kot tudi pri iskanju službe, kjer so ta znanja potrebna oziroma neizogibna. Torej, tudi če teh znanj ne bodo uporabljali v službi, bodo vseeno morali znati biti del tehnologije in biti digitalno pismeni, saj dandanes brez tega ne gre.

Aktivnost6: oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku by Pia is licensed under CC BY-SA 4.0

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.