Refleksija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

V tej objavi bom govorila o mojem mnenju glede obveznega predmeta računalništva v osnovnih šolah, in o predmetu računalništva nasploh.

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neovezni izbirni predmet?

Trenutno je računalništvo v osnovnih šolah v Sloveniji le kot izbiren predmet (neobvezni oz. v višjih razredih obvezni). Pa je to sprejemljivo? Po mojem mnenju bi nujno moral biti predmet računalništvo obvezen vsaj v tretji triadi. V drugi triadi bi lahko še vedno ostal kot izbirni predmet. Bi pa z računalništvom začela že na razredni stopnji in sicer z računalništvom brez računalnikov. Tako bi učenci že v nižjih razredih pridobivali občutek kako računalniki delujejo in prevzemali to mišljenje. Tako bi jim bilo v višjih razredih, pri predmetu računalništvo, lažje razumeti vse koncepte, ki bi se jih učili.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulom) in kako?

Razvijanje računalniškega mišljenja pri učencih je ključno za pripravo na prihodnost, kjer bodo digitalne veščine vedno bolj pomembne. Gre za način razmišljanja in reševanja problemov, ki je temelj sodobnega računalništva, vendar pa je uporabna tudi na drugih področjih. Učitelji imajo ključno vlogo pri uvajanju teh konceptov v učni proces, ne glede na predmet, ki ga poučujejo. S sistematičnim pristopom in uporabo različnih metod lahko uspešno razvijamo računalniško mišljenje pri učencih.

Kdo uči računalništvo? kaj vi menite o tem?

Računalništvo bi morali učiti primerno izobraženi učitelji, torej učitelji računalništva. Glede na to, da je teh učiteljev dokaj malo, menim da bi računalništvo lahko učil tudi kakšen drug učitelj, ki ima željo in interes v računalništvo in ki se je primerno do-izobrazil v tej smeri. Če računalništvo uči nekdo, ki se ni izobraževal za učitelja, bi po mojem mnenju nujno moral opraviti izobraževanja v zvezi s poučevanjem otrok, še preden začne učiti.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije, nosilec in načrtovalec uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v šoli.

ROID je običajno vzdrževalec strojne in programske opreme, administrator računalniškega omrežja, učitelj računalništva, načrtovalec uporabe, svetovalec ostalim učiteljem, skrbnik, postavljalec in vzdrževalec šolskih spletnih strani.

Kaj bi vi spremenili?

V osnovnih šolah bi računalništvo dala kot obvezni predmet. Tako bi učence naučili sodobnega znanja, ki se zmeraj pogosteje pojavlja okoli nas. Učencem bi tako tudi odprli več možnosti za naprejšnje izobraževanje in posledično bi se ponovno lahko primerjali z ostalimi državami, ki imajo računalništvo v osnovnih šolah že kot obvezni predmet. Tudi učenčevo razmišljanje bi bilo bolj razvito, učenci bi ponotranjili računalniško mišljenje in posledično bi se to poznalo tudi na raznih tekmovanjih. Učenci bi dosegali višje rezultate in tako bi postopoma Slovenija ponovno postala konkurenca na večih področjih drugim državam.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Za uvodni predmet iz računalništva bi uporabila računalništvo brez računalnika. Učencem bi tako na lažji in zanimivejši način pokazala kaj vse je računalništvo, kako kaj deluje.

Uvodne vsebine bi vpeljala že na predmetno stopnjo osnovne šole, mogoče celo že v zaključne skupine v vrtcih. Seveda bi tako računalništvo potekalo brez računalnikov, saj se mi ne zdi primerno, da bi že tako majhnim otrokom silili delo z računalniki, saj to za njih še ni primerno.

Viri

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

K-12 Computer science framework. (b. d.). http://www.k12cs.org

Računalništvo in informatika za vse. (b. d.). https://www.racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si/

Lokar, M. (20. 4. 2007). Vloga in pomen ROID. https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/lokar-ROID_SIRIKT07.pdf

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost