REFLEKSIJA O POLOŽAJU PREDMETA RAČUNALNIŠTVO V SLOVENIJI V OSNOVNIH ŠOLAH

Kaj menite o položaju računalništva na OŠ?

V Sloveniji se trenutno predmet računalništvo (v OŠ) kaže v obliki neobveznega izbirnega predmeta v 2. VIO (4., 5., 6. razred) in v obliki obveznega izbirnega predmeta v 3. VIO (7., 8., 9. razred). Menim, da je uvedba obveznega predmeta računalništvo v 3. VIO nujno zlo, saj se tehnologija res hitro razvija in bi morali poskrbeti, da so tudi ‘otroci’ seznanjeni s tem. Poleg tega pa je pomembno, da je narod digitalno pismen.  Za 2. VIO bi bilo tudi smiselno, ne zdi se mi pa tako potrebno kot za 7. razred, 8. razred in 9. razred. Kot kakšen izbirni predmet (ali krožek ali popoldanska dejavnost) bi se lahko računalništvo izvajalo v nižjih razredih (seveda za tiste, ki jih to zanima).

**Informatika, ki se pojavi v srednji šoli kot obvezni predmet, se mi zdi smiselna. Če bi v OŠ obstajal obvezni predmet računalništva, bi lahko v srednji šoli tudi višje nivoje dijaki usvajali ter se bolj poglobili v snov.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulum) in kako?

Učitelji lahko razvijajo računalniško mišljenje v OŠ s pomočjo konceptov RM (dekompozicija, prepoznavanje vzorcev, abstrakcija, algoritem). Računalniško mišljenje je način reševanja problemov, ki izkorišča tehnike in koncepte računalništva, lahko se pa ga poslužuje vsak ( ne samo računalničarji). Skladno s kurikulumom bi se lahko računalniško mišljenje razvija v sklopu nekaterih tem iz UN (NIP – algoritmi, programi, reševanje problemov, OIP – *programiranje…). Če se samo dotaknemo vsebinskega sklopa iz UN NIP ‘reševanje problemov’, bi se razvijanje računalniškega mišljenja kazalo skozi celoten proces obravnave tega sklopa (npr. cilj: znajo našteti faze procesa reševanja problema; lahko bi uporabili dekompozicijo, problem razdelili na manjše in tako določili korake reševanja). Po drugi strani je v UN OIP izbirni vsebinski sklop *programiranje, katero je tudi zelo primerno za uporabo in samo razvijanje računalniškega mišljenja. Zakaj? Pri programiranju je v večini primerov učenec postavljen pred problemsko situacijo. S pomočjo razvoja RM mu lahko omogočimo, da na problem gleda bolj strukturirano (dekompozicija), prepozna določene vzorce, za katere že ve kako bi jih rešil…

Lahko bi pa poleg NIP in IOP uvedli krožek, popoldansko dejavnost, ki bi zajemala bolj kompleksne računalniške teme (primer: popoldanska dejavnost KODIRAM, v sklopu katere otroci programirajo v ScratchJr; v sosledju s to aktivnostjo bi se tudi lahko zelo lepo razvijalo računalniško mišljenje).

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Po Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole ( https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14591 ) lahko računalništvo (učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja) uči:

  • Univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike, računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov, ekonomije (poslovno informacijska ekonomija) ali sociologije (družboslovna informatika)
  • Magistrski študijski program druge stopnje poučevanja (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja…
  • Enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo

Učitelj je pa lahko tudi nekdo, ki izpopolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem procesu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.

V večini se mi profili ljudi, ki lahko učijo računalništvom, zdijo primerni, saj imajo tako ustrezno pedagoško izobrazbo, kot tudi računalniško. Večina (prva alineja) univerzitetnih študijskih programov se mi pa ne zdi primernih, saj menim, da nimajo ustreznega pedagoškega znanja. Verjetno vedo veliko o samem računalništvu, ni pa to vse za delo v šoli.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID je računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, kateri na šoli skrbi za: urejeno računalniško učilnico, delujočo opremo, spletne strani…

ROID je lahko vsakdo, ki mi ima izmed izobrazb navedenih zgoraj za učitelja računalništva (102. člen Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole).

Kaj bi vi spremenili?

Jaz, če bi imela moč, bi uvedla računalništvo kot obvezni predmet za 2. in 3.VIO ter dodala aktivnosti, kot so krožki ter popoldanske dejavnosti. Zdi se mi, da ima Slovenija veliko neodkritih ‘talentov’, katere bi s tem že pri mladih letih spodbudila k delovanju v tej smeri. Pomembno se mi zdi, da so ljudje, ki jih to zanima, s tem tudi seznanjeni. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je bilo takih na osnovni šoli bore malo tako, da se krožki in podobne zadeve sploh niso izvajali. Zdi se mi nesmiselno, da se z informatiko prvič srečamo pri 16 letih (ob vstopu v srednjo šolo), kar je po mojem mnenju prepozno.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Poleg vsebin, ki so že obstoječe v UN NIP (osnovne algoritmov ter uporaba, programi, podatki, reševanje problemov in komunikacija in storitve), se mi za začetek zdi smiselno, da bi govorili pri predmetu tudi o generativni umetni inteligenci. Najbolj bi se osredotočila na teme, ki bi zajemale tako tekoč razvoj umetne inteligence (vsaj v grobem, da jih seznanimo s tem, kaj se v svetu dogaja) kot tudi samo komunikacijo z modeli AI (ChatGPT). To se mi zdi pomembno, saj otroke ne bomo mogli nadzorovat pri uporabi, lahko pa jih seznanimo s tem, kako je najbolj smiselno uporabljat AI ter kako zastavljat vprašanja, da dobimo odgovore, ki so verodostojni in pravilni. Pri tem se mi zdi pomembno, da bi jim tudi razložili, da ni AI glaven vir, ter da obstaja veliko drugih (bolj verodostojnih) virov.  Ta vsebina bi bila namenjena višjim razredom (od 6. razreda naprej). Za otroke (4. razred, 5. razred) se mi zdi smiselno uvesti vsebine, ki se dotikajo uporabe Office 365 (vsaj PowerPoint in Word), saj so ob prihodu v višje razrede primorani ustvarjati predstavitve na raznih področjih, kar pa zahteva uporabo omenjenih, katerih se do sedaj ne obravnava, menim pa da so to osnove, ki spadajo v predmet računalništva. Lahko bi se, kot obvezna vsebina (ne le izbira, kot je do sedaj), uvedlo programiranje. Tako bi lahko otroci programirali v okoljih ScratchJr, Scratch, Pišek… kar se mi zdi smiselno za razvoj računalniškega mišljenja, ki bi ga vpeljala že na samem začetku. To bi lahko v višjih razredih samo nadgrajevali (Scratch, lahko tudi mogoče Python za bolj ambiciozne). To bi bilo namenjeno za otroke, ki so v 4. razredu ali višje.

UPORABLJENI VIRI:

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14591

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Racunalnistvo_urejanje_besedil_izbirni.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost