Mesečni arhiv: marec 2022

Kurikulum Nove Zelandije

Nova Zelandija je leta 2017 začela z vpeljavo obveznega samostojnega predmeta Digitalne tehnologije, ki ga je dokončno implementirala leta 2020. Predmet se izvaja v vseh razredih primarne in sekundarne stopnje (od 1 do 8...

ČEŠKI KURIKULUM

UVRSTITEV RAČUNALNIŠTVA V ČEŠKI ŠOLSKI SISTEM Češko osnovno šolo sestavlja 9 obveznih razredov, razvrščenih v dve stopnji. Prva se začne pri 6. letih in traja 5 let, druga stopnja pa še naslednja 4 leta...

IZRAELSKI KURIKULUM

RAČUNALNIŠTVO Od 1995 v srednji šoli, Enakovreden vsem naravoslovnim predmetom, Učni načrt so do danes že večkrat dopolnili in spremenili, Kakovostna gradiva, Princip manj je več: manj učenja konceptov in več praktičnega dela, Glavno...

Dostopnost