E – Šolstvo

Kaj ste testirali? in kakšen je namen modulov

Testiral sem storitvi Lo.Polis in e-Asistent oziroma sem testiral njune module in pregledoval namen modulov. Večina modulov pri obeh storitvah ima enak namen. Moduli so:

 1.  Dodajanje šolske ure in dogodka(Športni dan, govorilne ure) v dnevnik.
 2.  Vpisovanje ocen,
 3.  Opis dela pri učni uri,
 4.  Vpis manjkajočih učencev,
 5.  Dodeliti domačo nalogo in rok oddaje ter označevanje uspešno opravljeno domačo nalogo,
 6.  Vpis preizkusa znanja v urnik.

Nameni modulov, ki so zapisani v enakem vrstnem redu kot zgoraj:

 1.  Namen urejanja urnika je, da lahko učitelj dodaja učne ure in dogodke,ki jih lahko potem vidi učenec in je seznanjen z urnikom in dogodki in enako lahko vidijo starši in imajo s tem vpogled koliko časa imajo njihovi otroci pouk, katere dogodke imajo in kdaj so govorilne ure.
 2.  Vpisovanje ocen omogoča učiteljem lažje evidentiranje učenčevih ocen in staršem hitrejši seznanitev z otrokovimi ocenami in boljši nadzor nad uspehom svojih otrok.
 3.  Opis dela pri učni uri lahko služi učitelju kot opora katero snov je predelal in lahko si zapiše še opombo, ki ga lahko opomni, če česa z učenci niso predelali.
 4.  Vpisovanje manjkajočih učencev služi  je namenjeno beleženju prisotnosti učencev pri pouku. Starši imajo pri tem tudi vpogled v otrokovo prisotnost.
 5.  Z dodelitvijo domače naloge učitelj ve kaj so učenci morali narediti za nalogo, z rokom oddaje lahko postavi časovno omejitev do katere lahko učenci opravijo nalogo ter po pretečenem roku pomaga učitelju, da lažje evidentira opravljeno nalogo z označevanje kdo od učencev jo je opravil.
 6.  Vpis preizkusa znanja v urnik pomaga učencem, da vedo kdaj imajo preizkus znanja in da se nanj lahko pravočasno pripravijo.

Primerjava Lo.Polisa in e-Asistenta

Lo.Polis in e-Asistent sta si med seboj dokaj podobna, vendar je med njima tudi nekaj razlik. Dodajanje učne ure ali dogodka se pri obeh storitvah naredi na enak način le, da je pri e-Asistentu potrebno manj klikov, saj nas takoj usmeri v izvedbo učne ure(dogodek se samo ustvari in prikaže na urniku). Ko smo enkrat znotraj izvedbe učne ure lahko vpišemo manjkajoče, opis učne ure, domače naloge, pohvale, graje in izboljšave. Tu ima Lo.Polis prednost v tem, da ima redovalnico že znotraj izvedbe ure in lahko tako zelo hitro zapišemo oceno učencu, medtem ko pri e-Asistentu moramo klikniti na e-redovalnico. Bolj splošno gledano je e-Asisten bolj kompleksen za uporabnika, saj ima veliko dodatnih funkcij, ki pa jih navaden  učitelj ne potrebuje.

Intuitivnost obeh storitev in njenih modulov je zelo visoka, saj sta zelo dobro opremljeni in ne potrebujemo veliko časa,  da se privadimo na delovanje storitev in modulov.

Lastno mnenje

Menim, da sta obe storitvi zelo uporabni in veliko pripomoreta k lažjemu poteku pouka. Na primer učiteljem ni več potrebno vpisati učencev v navadno redovalnico in za vsak razred posebej. Zdaj imajo vse na računalniku in imajo hiter in laži dostop do vseh potrebnih podatkov. Za starše je to tudi bolje, saj so s tem bolj vpleteni v izobraževanje svojih otrok in bolj seznanjeni z njihovim delom.

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost