KV6: Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Kaj pokriva učni načrt za Računalništvo v okviru teme oblikovanja besedil in delo s podatki?

Učni načrt na temo oblikovanja besedil in dela s podatki pokriva iskanje informacij in določitev podatkov, analiza načina zapisa podatkov, poznavanje več načinov zapisa podatkov ter posredovanja informacij ter uporabljanje računalnikov za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij. Učenec mora znati z urejevalnikom besedil dopolniti ter urediti besedilo, z risarskim programov izdelati sliko ter jo vriniti v besedilo ter z istim programom dopolniti že izdelano računalniško sliko. Učenec mora znati vnesti ter oblikovati podatke v preglednico ter glede na preglednico narisati ustrezen grafikon, ki ga nato vrinejo v besedilo. Učenec mora znati izdelek shraniti na disk ter ga natisniti, poslati elektronsko sporočilo in na sporočilo tudi odgovoriti, znati prepisati datoteke iz ene računalniške enote na drugo ter iz informacije izluščiti dejstva. Zahtevnejše znanje na tem področju pa zajema zapis algoritma, ki reši preprost vsakdanji problem, izdelati preprost računalniški program ter inovativno predstaviti informacijo z več podatki.

Katere medpredmetne povezave je smiselno načrtovati pri izvedbi?

Primerne medpredmetne povezave so:

 • matematika
  – učenci dobljene podatke zapisujejo v računalniški program Excel ter oblikujejo grafe.
  – učenci rišejo grafe v programu Geogebra
 • slovenščina
  – učenci v urejevalniku besedil (v programu Word) zapišejo ter primerno oblikujejo besedilo
 • likovna umetnost
  – učenci s poljubnim računalniškim risarskim programom izdelajo izdelek
 • naravoslovje
  – učenci izvajajo eksperimente ter rezultate zapisujejo v razpredelnice v programu Excel
 • ostale dejavnosti primerne pri več predmetih
  – predstavitve s programom PowerPoint ali drugimi mediji, ki omogočajo predstavitve
  – film (Movie Maker)

Kako bi lahko temo aktualizirali in kakšen doprinos bi takšna aktualizacija imela za učence?

Uporaba oblačnih storitev na primer Google Drive, ki omogoča, da več ljudi na enkrat oblikuje skupen dokument. Prednost tega je, da lahko delimo dokument med več ljudi, hkrati pa lahko oblikujemo mape, da so vse datoteke določene teme shranjene na enem kupu. Učencem bi lahko predstavili več medijev za predstavitev informacij. S tem bi imeli možnost izbirati temi najbolj ustrezen medij.

Katera znanja potrebujejo učenci iz tega področja in zakaj?

Učenci morajo znati razlikovati podatke od informacij ter razviti kriterije za vrednotenje informacij. Učenci morajo spoznati, da jim lahko pridobljeno znanje na področju dela s podatki in urejanja besedil olajša marsikatero delo.

Učenci morajo poznati več programov za urejanje besedil ter delo s podatki, kot so Excel, Word in PowerPoint. Pomembno je, da učenci te (ter ostale podobne programe) znajo uporabljati, saj jim bo to znanje koristilo tudi v prihodnjem šolanju, hkrati pa tudi na drugih področjih življenja ter kasneje ko bodo zaposleni.

Viri:

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Lekše, M. (2014). Računalništvo v osnovni šoli in medpredmetno sodelovanje [Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta]. PeFprints. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2645/

Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku © 2022 by Tina Semič is licensed under CC BY-ND 4.0

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost