KV1: Predstavitev

Umestitev tematskega sklopa “Predstavitev” v učni načrt.

Tematski sklop “Predstavitev” spada pod področje multimedije v izbirni predmet Računalništvo.

Splošni cilji izbirnega predmeta Računalništvo

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi
 • spremljajo razvoj računalniške tehnologije
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb
 • razvijajo komunikacijske zmožnosti
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta – Multimedija

 • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske
 • predstaviti informacijo z več mediji
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije
 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev
 • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik
 • napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar njim znan in razumljiv problem
 • izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem.

Specialno didaktična priporočila

Učenci pri predmetih s področja računalništva iščejo, zbirajo, oblikujejo in vrednotijo aktualne informacije. Učenke in učenci spoznavajo predstavitev informacij z računalniki. Z razlago in pogovorom ugotovijo prednosti multimedijske predstavitve. Izdelajo multimedijsko predstavitev, na določeno informacijo iz okolja ter jo predstavijo drugim učencem in učenkam. Temeljna naloga učitelja pa je, da glede na razvojno stopnjo ter glede na sposobnosti učenca, omogoči učencu, da nalogo zaključi.

Ocenjevanje

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju ocenjevalec ocenjuje uporabo znanja in razumevanja osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov ter neodvisnost pri uporabi računalnika. Pri ocenjevanju izdelka pa se poleg ocenjevanja uporabe znanja in razumevanja osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, ocenjuje tudi kakovost izvedene predstavitve izdelka, jasnost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij.

Katalog znanja

MInimalno znanje
 • z urejevalnikom besedil dopolni besedilo in ga uredi
 • umesti sliko v besedilo
 • opiše kako je uporabil računalnik.
Temeljno znanje
 • uporabi slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta ter pri tem upošteva licence
 • ovrednoti podatke na internetu, jih dopolni in vključi v svojo predstavitev
 • razloži zakaj je multimedijska predstavitev bolj kakovostna od monomedijske
 • izdela preprosto računalniško prestavitev.
Zahtevnejše znanje
 • primerja dva programa za izdelovanje predstavitev in ju kritično vrednoti.

Pregled po lastnostih programov za izdelovanje predstavitev

PowerPoint

 • Program.
 • Omogoča multimedijske predstavitve z diapozitivi. Diapozitivi lahko vsebujejo fotografije, besedilo, animacije, zvoke in povezave na druge diapozitive ali spletne strani.
 • Lastnosti se razlikujejo glede na verzijo operacijskega sistema računalnika.
 • Jezik vmesnika: slovenščina.
 • Prijaznost do uporabnika: prijazen do uporabnika, funkcije so označene s slikovnimi oznakami in so hitro dostopne.
 • Zahtevnost: program ni zahteven.

Google Slides

 • Na spletu.
 • Omogoča multimedijske predstavitve z diapozitivi. Je brezplačen ter dostopen na spletu z uporabo Google računa. Je kompatibilen tudi z Microsoftovim PowePointom, saj lahko datoteko narejeno v Google Slides pretvorimo v PowerPoint.
 • Lastnosti: Omogoča povezovanje med uporabniki. Datoteko lahko delimo s prijatelji in jo lahko vsi urejamo naenkrat.
 • Jezik vmesnika: angleščina.
 • Prijaznost do uporabnika: pomanjkljiv pregled nad funkcijami.
 • Zahtevnost: zahtevnejši za uporabo zaradi angleškega jezika ter pomanjkljivega pregleda nad funkcijami.

Prezi

 • Na spletu.
 • Jezik vmesnika: angleščina.
 • Prijaznost do uporabnika: pregleden.
 • Pomanjkljivost: Potrebna registracija za uporabo.
 • Zahtevnost: zahtevnejši za uporabo zaradi angleškega jezika.

Canva

Vsebinski opis: Canva je multimedijska platforma za grafično oblikovanje, ki se uporablja za ustvarjanje predstavitev, plakatov, dokumentov in drugih vizualnih vsebin. Je brezplačna ter ponuja plačljive dodatke (Canva Pro, Canva for Enterprise).

Kaj programska oprema omogoča: Canva nam omogoča ustvarjanje predstavitev, plakatov, dokumentov in drugih vizualnih vsebin. Določamo lahko ozadja, barve, pisavo različnih fontov, velikosti in barv. Dodajamo lahko slike, spletne povezave, videoposnetke, zvočne posnetke, grafe in simbole. Vse pa lahko še dodatno animiramo.

Zahtevnost uporabe: Program je nezahteven za uporabo. Večja prednost pri uporabniku se pokaže, če je kdaj prej že uporabljal, kakšen urejevalnik besedil oziroma kakšno drugo platformo za predstavitve. Funkcije so prikazane s simboli, zato uporabnik z iskanjem teh nima večjih težav.

Jezik platforme: angleščina.

Primernost za ciljno publiko: Program je primeren za skupino ljudi starejših od 10 let. Primeren je predvsem zaradi brezplačne uporabe. Čeprav je v angleškem jeziku, ga lahko uporabljamo tudi, če angleški jezik slabše poznamo, saj so funkcije zelo dobro prikazane s simboli. Dostop do teh funkcij je enostaven. Program pa je pregleden in sistematičen.

Uporabne povezave

Ideja za izdelek: Učenci bi pri pouku spoznali program. Nato bi sami morali izdelati predstavitev na temo “Moje sanjske počitnice.” V izdelku bi morali uporabiti glavne naslove, podnaslove, različne pisave, slike, animacije, zvoke. Pri vsem pa bi upoštevali licence.

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost