3. AK: Scratch in alternative

S pomočjo Blockly-ja reši nalogo:

Šef gasilske postaje organizira nogometno tekmo med svojimi gasilci. Razporediti mora 42 gasilcev. Gasilce je napisal na seznam in jih naključno premešal in nato seznam oštevilčil. Določil je, da bodo v eni ekipi skupaj tisti, ki imajo liho število, v drugi pa tisti s sodo številko. Ker pa ga čas preganja in tega ne more izvesti, mu pri tem pomagaj ti. Napiši program, tako da izpiše:

izpis programa by trnik’s is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Ciljna publika: Učenci 5. razreda, ki imajo že predznanje o osnovnih konceptih programiranja (izraz, spremenljivka, prireditev, številski in znakovni podatkovni tip) in izdelavi samostojnih programov ter pogojnih stavkov.

Potrebna predznanja: osnovni koncepti programiranja (izraz, spremenljivka, prireditev, številski in znakovni podatkovni tip), izdelava samostojnih programov in pogojni stavki (vhod in izhod, logični izrazi, hrošči in razhroščevanje).

Učni cilji

Učenci:

  • razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za rešitev problema
  • znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisati končni rezultat

Rešitev:

Ustvarimo spremenljivko st_gasilca, ki jo nastavimo na 1, saj moramo razporediti gasilce od 1 do 42. Nato ustvarimo zanko dokler, zanka se naj ponavlja dokler spremenljivka st_gasilca ni enaka 43 (pogoj zanke). V zanki dokler ustvarimo pogojni stavek (če izvedi sicer). Pogoj pogojnega stavka je, če je ostanek pri deljenju spremenljivke st_gasilca z 2 enak nič pomeni da je st_gasilca soda, se pravi moramo glede na navodilo naloge izpisati besedilo: » st_gasilca . gasilec je v drugi ekipi« in povečati spremenljvko st_gasilca za 1 . Če pogoj ni izpolnjen (spremenljivka st_gasilca je liha), moramo izpisati besedilo » st_gasilca . gasilec je v prvi ekipi« in povečati spremenljvko st_gasilca za 1. Tako smo razporedili 42 gasilcev v dve ekipi glede na njihovo številko (ali je soda ali pa liha).

Realizirana naloga:

realizirana naloga by trnik’s is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Viri:

Lajovic, S. (2018). Python za otroke. Ljubljana: Pasadena.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost