E-šolstvo (KV8)

Testirala sem okolji eAsistent in Lo.Polis. V eAsistentu sem si podrobneje ogledala in preizkusila naslednje module: eDnevnik, eRedovalnica, Razrednik, Letna priprava in Komunikacija. V Lo.Polisu pa sem si ogledala module Dnevnik, Redovalnica, Oddelek in Načrtovanje dela.  Obe okolji sta namenjeni učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole.

 

Namen modulov

Obe okolji vsebujeta module, ki pokrivajo približno enaka področja. Npr. eDnevnik in Dnevnik, sta modula, ki sta nadomestila dnevnik v pisni obliki, ki  se je uporabljal do nekaj let nazaj. Redovalnica in eRedovalnica sta tako tudi nadomestili njuno papirnato predhodnico. Vsi izmed zgoraj naštetih modulov opravljajo podobno oziroma enako funkcijo, kot sta jih dnevnik in redovalnica v pisni obliki. Tako sta modula Dnevnik in eDnevnik namenjena vodenju evidence ur, in vpisovanju dnevov dejavnosti ter za oblikovanje urnika. Modula Redovalnica in eRedovalnica pa služita zapisovanju ocen in napovedovanju ocenjevanj. Modula Razrednik in Oddelek omogočata vodenje dežurnih učencev, zapisovanje pohval ter urejanje katere interesne dejavnosti obiskuje posamezni učenec. V modulih Letna priprava in Načrtovanje dela pa lahko učitelji zapisujejo vsebine posameznih ur. Modul Komunikacija v eAsistentu pa je namenjen komunikaciji med učiteljem, učenci in starši.

 

Primerjava

Že na prvi pogled lahko rečemo, da ima eAsistent širši nabor modulov kot Lo.Polis. Mogoče res ponuja več modulov in se je v njem lažje izgubiti, pa vendar omogoča dosti bolj proste roke od Lo.Polisa. Verjetno je tudi to glavni razlog, da se Lo.Polisa poslužuje več osnovnih, kot srednjih šol, saj je digitalna pismenost pri osnovnošolskih učiteljih še kar v »povojih«.  Enostavna zgradba Lo.Polisa in označba vsakega modula s svojo ikono je tako prijetnejša za uporabo starejših učiteljev, ki so manj vešči uporabe ITK na splošno.

Pisanje dnevnika je sedaj dosti bolj enostavno, kot je bilo to pred nekaj leti. Saj tako eAsistent kot Lo.Polis omogočata, da učitelj tematiko učne priprave zgolj prekopira z učne priprave in je ne potrebuje vpisovati ročno. Tudi vodenje ocen je dosti enostavnejše, saj imajo učitelji naenkrat pregled nad vsemi ocenami. Program jim avtomatično izračuna tudi povprečno oceno, ki jim je nato v pomoč pri zaključevanju ocen.

Osebno sem se z E-šolstvom srečala šele v srednji šoli, saj v času mojega osnovnošolskega izobraževanja to še ni bilo na voljo. Vendar sem izskusila še malenkost svežine, ki sta jo prinesla eAsistent in Lo.Polis. Če bi se osebno odločala glede na testni okolji, ki sem jih poskusila, bi se gotovo odločila za eAsistenta, saj bi mi omogočil dosti bolj proste roke.

Učitelji se morajo zavedati,  da bo šolstvo v prihodnosti še bolj temeljilo na uporabi eAsistenta, Lo.Polisa in drugih okolji in le tako se bo razvijala digitalna pismenost tako učiteljev, kot tudi učencev.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost