Aktivnost KV6: Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Učni načrt

Vsebine iz urejanja besedil so pokrite v učnem načrtu za predmet Računalništvo v 3. vzgojno izobraževalni triadi. Operativni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli so:

 • predstaviti informacijo z več podatki;
 • našteti različne načine zapisa podatkov;
 • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu;
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;
 • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati;
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati;
 • z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo;
 • shraniti izdelek na disk in ga natisniti;
 • poslati sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti;
 • uporabiti pregledovalnik za internet;
 • podatke urediti v preglednici.

Medpredmetno povezovanje

Vsebine urejanja besedil in dela s podatki iz računalništva je smiselno vpeljati v vsak predmet. Pri slovenščini lahko urejanje podatkov vpeljemo z nalogo, kjer morajo učenci neko besedilo v urejevalniku urediti in oblikovati. Pri geografiji se lahko spoznavajo z računalniškimi aplikacijami Zemljevid. Pri matematiki in fiziki je smiselno vpeljati naloge iz računalništva, ki vključujejo delo s podatki v preglednicah. Pri matematiki učence lahko spoznavamo s formulami, ki jih vsebuje Excel in izdelamo nalogo, pri kateri jih bodo uporabljali (npr. dani so jim podatki o ocenah učencev nekega razreda, izračunajo naj povprečje, število posamezne ocene in podobno), pri fiziki pa je Excel primeren za klinične vaje, kjer bi učenci podatke merjenj pridobivali sami in jih vpisovali ter urejali v preglednice. Športno vzgojo prav tako lahko povežemo z računalništvom. Večino šolske ure porabimo za športno aktivnost – učenci lahko na primer tečejo, mi pa jim merimo čas, kasneje pa izmerjene čase vnesejo v preglednico in podatke uredijo po velikosti.

Aktualizacija

Temo bi lahko aktualizirali z uporabo oblačnih storitev, ki so na voljo. Menim, da se malo šol odloča za njihovo uporabo. Primerne storitve bi bile Office 365, Google Drive ali One Drive. Storitve omogočajo, da so podatki shranjeni na enem mestu, do njih lahko dostopajo uporabniki, katerim to omogočimo in dovoljujejo vpogled v delo posameznega učenca. Storitve so imele pozitiven doprinos prav zdaj, v času epidemije, pozitivne pa so tudi za običajno šolanje. Učitelji lahko z oblačnimi storitvami nadzirajo količino in kakovost učenčevega dela, učenci pa se z njimi spoznavajo in motivirajo, saj je v njih vidno delo vseh. Prav tako je smiselno vključiti delo v parih ali skupinah.

Potrebna znanja

Učenci potrebujejo znanja iz uporabe programov Word, Excel in PowerPoint. Vsak od teh programov pokriva en del predstavitve podatkov, torej besedila, preglednice in predstavitve. Da imajo učenci znanja iz omenjenih urejevalnikov, se mi zdi pomembno zato, ker jih bodo spremljali celo življenje. Besedila namreč celotno izobraževanje pišemo na računalnik, pa naj bo to seminarska naloga, poročilo ali predstavitev. Pa da ni poudarka samo na šolanju, tudi v bodočih službah se v veliki večini srečujemo z uporabo le teh; v administrativnih službah, pisarniških delih, prodajniških delih in podobno. Z znanji iz urejevalnikov postanemo računalniško pismeni, kar je v današnjem času “nujno zlo”.

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost