Aktivnost KV7: Računalniška omrežja in ROID

Podatke o uporabi računalniških omrežij sem zbrala iz osnovnih šol v okolici svojega kraja bivanja, rezultati pa so prikazani v razpredelnici:

IME ŠOLEENOTNA IDENTIFIKACIJASPLETNA STRAN ŠOLESPLETNA UČILNICA/ZBORNICAOBLAČNE STORITVEUPRAVLJANJE VIZ
OŠ Marije Vere Kamniksio.mdmWordpressArnes učilnice/eAsistent
OŠ Frana Albrehta Kamniksio.mdmWordpressMoodle/eAsistent
OŠ Toma Brejca Kamniksio.mdmWordpressArnes učilnice/eAsistent
OŠ Domžalesio.mdmWordpressArnes učilnice/eAsistent
OŠ Stranjesio.mdmWordpressArnes učilnice/eAsistent

Analiza

S pomočjo spleta sem raziskala računalniška omrežja petih osnovnih šol in ugotovila, da uporabljajo enake spletne storitve. Razlog morda tiči v tem, da so šole krajevno blizu in se povezujejo prek izkušenj, lahko pa je vzrok zgolj v dobri uporabnosti storitev.  Vse šole imajo enotno identifikacijo sio.mdm, saj uporabljajo AAI prijavo, kar je mogoče razbrati iz naslovnih menijev. Spletne strani osnovnih šol so izdelane z WordPressom, namenjene pa so v prvi vrsti učencem, kot tudi staršem in učiteljem. V veliki večini je v navigacijski vrstici meni Učenci, iz katerega nas pod zavihkom Urniki in nadomeščanja poveže na eAsistent, s katerim tudi vse raziskane osnovne šole upravljajo VIZ. Prav tako v navigacijskih vrsticah lahko najdemo povezave do spletnih učilnic, za katere osnovne šole uporabljajo Arnes učilnice. Večina šol uporablja spletne učilnice za vse razrede in predmete, medtem ko ima OŠ Stranje na spletni učilnici objavljena gradiva samo za računalništvo 3. triade. Oblačnih storitev pri nobeni od šol nisem zaznala, kar je veliko pomanjkanje, saj bi se prek tega lahko bolje povezovali. Poleg naštetih storitev, ki jih uporabljajo, pa se mi zdi pomembno omeniti še storitve za knjižnice, kjer v veliki večini prevladuje Cobiss.

Refleksija

Katera znanja potrebuje ROID, da lahko skrbi za storitve?

ROID mora imeti po mojem mnenju na prvem mestu osnovno znanje za računalniška omrežja in storitve, ki jih omenjena ponujajo, poleg tega pa mora za določene storitve imeti poglobljeno znanje, da z njimi lahko samostojno in profesionalno upravlja. Poznati mora vse storitve, ki so na trgu, da jih lahko kritično ovrednoti in se za ustreznega odloči. Z izbranimi storitvami mora znati upravljati, da se lahko katerikoli uporabnik v primeru težav in nerazumevanja nanj obrne in dobi ustrezne rešitve. Pri izbiri mora upoštevati varnost in zasebnost, ki jo storitev nudi. Poznati mora ozadje vsakega računalniškega omrežja, torej html in css kodo, za vse storitve pa mora vedeti kako delujejo. Poleg vsega računalniškega znanja, ki ga potrebuje za upravljanje storitev, je pomembno, da se pogosto izobražuje o novih spletnih izbirah, saj se računalništvo razvija s svetlobno hitrostjo.

S kom vse mora ROID sodelovati na šoli in na kakšen način?

Za ROID-a menim, da mora sodelovati z učitelji, strokovnimi delavci in ravnateljem. Vsem omenjenim predstavi vse storitve, ki jih bodo neposredno ali posredno uporabljali in se postavi v vlogo nekoga, ki jim bo nudil razlago, pomoč in podporo pri njihovi uporabi. Prav tako se mi zdi dobro, da sodeluje tudi z učenci in jim predstavi tiste storitve, ki jih bodo uporabljali oni, predvsem pa da jih seznani o morebitnih nevarnostih in pasteh. Pomembno se mi zdi tudi, da se povezuje z ROID-i drugih šol, saj tako lahko iz prve roke dobi mnenja in izkušnje o storitvah, zaradi katerih lahko svoje delo in šolske storitve tudi izboljša. Sodelovanja z učitelji, strokovnimi delavci in ravnateljem se lahko loti na način usposabljanj ali tečajev, medtem ko za učence lahko pripravi učno uro uporabe šolskih spletnih storitev.

Kakšen je temeljni namen uporabe storitev?

Temelji namen uporabe storitev je izboljšati kakovost povezovanja učencev z učno snovjo in obveznostmi, dodaten bonus pa je tudi ekonomična ozaveščenost staršev. Kaj s tem mislim? Učenci imajo par klikov stran objavljen urnik, ocene, učno gradivo, njihovi starši pa za “vsako stvar” ne potrebujejo na govorilne ure, ki vzamejo veliko časa, ampak lahko v nekaj minutah dobijo vse informacije. Prav tako uporabe storitev učiteljem lajšajo delo, saj zahtevajo manj časa. Eden takih primerov je redovalnica, pri uporabi katere sem bila sama še prisotna. V redovalnico je učitelj pisal na roke, kar mu je vzelo veliko časa, medtem ko je sedaj v eAsistentu mogoče s par kliki vpisati komentarje, ocene in podobno. Poleg vse omenjene ekonomičnosti, ki jo prinašajo uporabe storitev, pa je pomembno tudi načelo, da celotna družba ostaja v koraku s časom.

Če povzamem, poleg vseh nalog ROID-a, ki smo jih že spoznali, je pomembno tudi temeljito znanje o uporabi, ozadjih in spreminjanju računalniških omrežij in storitev, da oseba, ki opravlja poklic ROID-a, celotni skupnosti šole predstavlja naslov, kamor se obrnejo za informacije, navodila in pomoč pri uporabi spletnih storitev šole.

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost