Opis PO in povezava z UN – video

Splošni cilji predmeta so:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen ra;unalni[ke tehnologije v sodobni držbi
 • spremljajo razvoj računalniške tehnologij
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb
 • učenci razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij
 • učenci razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)

Operativni cilji:

 • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo
 • predstaviti informacijo z več medij
 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev

Socialno didaktična priporočila:

 • učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo video vsebin v sodobni družbi
 •  z njimi iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi
 •  učenci in učenke spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev teh vsebin
 • učenci in učenke v skupinah izdelajo različne izdelke
 • izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, s katero predstavijo drugim učencem in učenkam določeno informacijo iz okolja
 • učitelj učencem in učenkam svetuje, jih spodbuja, motivira, sproti analizira in ocenjuje njihova prizadevanja, hkrati pa pazil, da učencem in učenkam ne vsiljuje lastnih zamisli in predlogov

Ocenjevanje:

 • USTNO OCENJEVANJE: vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe video vsebin, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi. Izvedemo ga s pogovorom med izdelavo izdelka.
 • OCENA IZDELKA: vrednotimo uporabo znaja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe video vsebin, kakovost izvedene predstavitve izdelka, kakovosti izvedene predstavitve.

Katalog znanja:

 • Minimalno znanje: Zna našteti različne osnovne programe za obdelavo video vsebin in programe za predstavitev.
 • Temeljno znanje:  Izdelava predstavitve in obdelava video posnetka.
 • Zahtevno znanje: Utemelji, zakaj je uporabil izbran a program za video vsebino.

Programi za obdelavo video vsebin:

Video pad video editor:

 • brezplačen in ni prijave
 • v angleščini
 • nezahteven (po obravnavi v šoli, nebi smelo biti težav)
 • aplikacija na računalniku

Adobe spark video:

 • brezplačen, a potrebna prijava (z uporabo maila)
 • v angleščini
 • zelo enostaven
 • aplikacija na spletu
 • mogoče bolj prebleden in zaradi tega uporabnikom bolj prijazen

Adobe spark video

Vsebinski opis: Adobe spark je še ena izmed mnogih Adobe aplikacij. Ta nam omogoča brezplačno ustvarjanje video posnetkov in obdelavo le teh – dodajanje slik med predvajanjem video posnetka, dodajanje besedila, dodajanje glasbene podlage, … Je zelo pregleden in zato primeren za vsakogar, ki ima željo po urejanju video posnetkov. Na zelo enostaven način nam omogoča tudi shranjevanje video posnetkov.

Kaj programska oprema omogoča: Omogoča izdelavo lastnega video posnetka in obdelavo le tega. Učenec lahko združi več video datotek in tako naredi en izdelek. Lahko mu doda kakšno sliko, besedilo in tudi glasbeno podlago. Če želi zamenjati vrstni red video posnetkov, je to le najmanjši problem, saj jih le “ročno” zamenja.  Seveda, pa lahko video posnetke tudi razreže in tako postane več majhnih video posnetkov. Vmes lahko na primer doda besedilo različnih barv na različnih ozadjih. Program tudi omogoča predogled, predno bi želeli video posnetek deliti ali si ga shraniti na računalnik. Vse 3 omenjene funkcije (deliti, shraniti na računalnik, predogled) so ves čas na voljo čisto zgoraj na sredini in so tudi zelo opazne.

Zahtevnost za uporabo: Sama aplikacija ni zahtevna za uporabo, tudi če uporabnik nima predznanja in se s to vsebino sreča prvič. Opažam tudi, da so ikone malo večje in s tem postane vse bolj pregledno in tudi nekatere funkcije so prikazane simbolno (video, fotografija, ikona, besedilo,…).

Jezik uporabe in primernost za ciljno publiko: Angleščina, vendar zelo osnovna. Primerno že za otroke 2. triletja.

Povezave za učitelje in učence:

Ideja izdelka:

Učenci bi najprej posneli par situacij, ki se lahko zgodijo na šoli med poukom. Potem bi morami združiti (vsak zase) te situacije v en video izdelek. Na začetku bi morali dodati uvod (z besedilom in glasbeno podlago) in med vsako menjavo situacije tudi besedilo in glasbeno podlago. Vrstni red situacij nebi bil pomemben, saj nebi bile situacije pomembne. Besedilo je lahko različnih barv in velikosti in pisava je lahko različnih vrst.

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost