Programska oprema za urejanje besedil

V prispevku bo opisan pregled programske opreme za urejanje besedil za poučevanje računalništva v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ta zajema programe in aplikacije, ki jih uporabljamo za pisanje besedil.

Urejanje besedil je tema, ki se jo obravnava pri izbirnem predmetu računalništva z enakim imenom – urejanje besedil (UBE). Običajno so v ta predmet vpisani učenci 7. razreda, ki imajo različne sposobnosti in predznanja.

Splošni cilji predmeta

Naslednji splošni cilji predmeta so tisti, ki govorijo o temi urejanja besedil:

  • učenci pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb,
  • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje in vrednotenje lepega,
  • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij,
  • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta urejanje besedil

Operativni cilji predmeta opisujejo, kaj vse morajo učenci znati po končanem izobraževanju. Po koncu predmeta glede urejanja besedil znajo:

  • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu,
  • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
  • izdelati svoje področje, ga preimenovati in izbrisati,
  • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati,
  • vriniti sliko v besedilo,
  • shraniti izdelek na disk in ga natisniti.

Specialno didaktična priporočila

Učenci spoznavajo merila in postopke za uspešno in učinkovito oblikovanje in predstavitev informacij z računalniki. Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj učencem odpira možnosti za uspešno in učinkovito uporabo računalnikov. Vsebine se navezujejo na teoretična spoznanja. Učenci izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri ter to predstavijo svojim sošolcem. Učitelj poskrbi, da vsak učenec dokonča izdelek, ki je primeren njihovi razvojni stopnji, predznanju in individualnim sposobnostim. Učence spremlja, jim svetuje ter jih motivira in vzpodbuja pri delu. Spodbuja jih k iskanju izvirnih rešitev.

Ocenjevanje

Učenec dobi najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka. Ustno ocenjevanje se izvede s pogovorom med izdelavo izdelka. Pri tem se vrednoti uporaba znanja in razumevanje uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov ter samostojnost pri rabi računalnika. Pri ocenjevanju izdelka se vrednoti uporaba znanja in razumevanje uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Ocenjuje se, kako učenec obdeluje uporabljene podatke in razlaga rezultate, zagovarja rešitve in uporabljene postopke.

Katalog znanja

Znanje pokriva spoznavno področje, vzgojno področje in razne veščine.

Minimalno znanje je pogoj za napredovanje učenca in ga dosežejo skoraj vsi učenci. Za minimalno znanje je potrebno: zagnati program v grafičnem okolju, z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo, vriniti sliko v besedilo, izbrati ustrezen, poznan ukaz, shraniti izdelek na disk in ga natisniti, izbrati ustrezen obravnavan računalniški program.

Temeljno znanje doseže večina učencev. Za temeljno znanje je poleg minimalnega potrebno še: v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz, urediti sliko v besedilu.

Zahtevnejše znanje lahko sodežejo le nekateri sposobnejši učenci. Poleg vsega prej naštetega je za zahtevnejše znanje potrebno še: poslati sporočilo po elektronski pošti in odgovoriti na prejeto sporočilo.

Pregled programov

Za urejanje besedil poznamo veliko programov, med bolj znane pa spadajo Microsoft Word, Google Docs in LibreOffice Writer.

Word je program, dosegljiv na Windows in macOS operacijskih sistemih, ni dosegljiv na Linux operacijskem sistemu. Poleg tega je dosegljiv tudi na mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih. Je plačljiv program v slovenščini, ampak ga šole lahko uporabljajo brezplačno. Je urejen in pregleden za uporabnike. Ni preveč zahteven, ker ima zavihke razdeljene po sklopih, le navaditi se ga je treba uporabljati.

Docs je dostopen preko spleta, zato ni odvisen od operacijskega sistema. Za uporabo se je potrebno prijaviti z računom, česar se morajo učitelji zavedati. Je v slovenskem jeziku, zato tudi ni zahteven za uporabo, je pregleden in ima zavihke. Najbolj je znan po svoji zmožnosti hkratnega pisanja več oseb, čeprav ni več edini urejevalnik, ki to zmore.

Writer pa je program, dosegljiv na Windows, macOS in Linux operacijskih sistemih. Je brezplačna in odprtokodna programska oprema. Je na voljo v slovenščini. Zdi se mi, da je za razliko od Word in Docs malce manj pregleden, drugače pa vseeno dovolj enostaven.

Vsi trije urejevalniki besedil se mi zdijo primerni za uporabo v sedmem razredu pri predmetu UBE.

Microsoft Word

Word je urejevalnik besedil, primeren tudi za začetnike, ki se prvič spoznavajo z računalnikom. V zavihkih ima zelo veliko različnih funkcij, zato je primeren tudi za bolj izkušene uporabnike. Ker dovoljuje različne nivoje znanja, je dober program, ki ga lahko uporabimo pri izbirnem predmetu računalništvo. Ponuja nam možnost, da ustvarimo prazen dokument ali izberemo enega od prej nastavljenih predlogov in dopišemo svoje besedilo. Omogoča vstavljanje različnih znakov, slik, enačb, postavitev strani, lahko si ustvarimo svoj slog naslovov in izbiramo med veliko različnimi pisavami. Preverja pravilno črkovanje in uporabo velikih začetnic. Če kaj ni slovnično pravilno je to podčrtano z rdečo vijugo.

Uporabne povezave za učence in učitelje:

Ideja za izdelek s programom Word: učenci se pozanimajo o receptu svoje najljubše jedi. Pri pouku ga zapišejo v urejevalnik besedila, oblikujejo tako, da so sestavine zapisane po seznamu in postopek po korakih. Na koncu dodajo še kakšno sliko te jedi in jo smiselno vstavijo v celoto.

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost