Označeno: microsoft word

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Pri izbiri teme za obravnavo v okviru učnega načrta za računalništvo, sem se odločila za Obdelavo podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije. Namen projekta je uporabiti učni načrt kot osnovo za komunikacijo z izbranim...

PROJEKTNA NALOGA 1: SPLETNA OBJAVA V SODELOVALNEM OKOLJU IN KOMUNIKACIJA Z LLM

(S pomočjo LLM-ja (ChatGPT) sem ustvarila dve učni pripravi za obravnavo učnega sklopa na temo urejanja besedil in ustvarjanja predmetne slike.) Po opravljenem učnem sklopu bodo učenci znali z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo...

PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

MEDPREDMETNA POVEZAVA:  GEO – UBE Za 3. projektno nalogo sem si izbrala medpredmetno povezavo Urejanje besedil – Geografija. Pripravljena aktivnost je primerna za 7. razred osnovne šole. OPERATIVNI UČNI CILJI: GEOGRAFIJA: Učenec: ob zemljevidu imenuje...

Dostopnost