KV1: Pregled programske opreme za urejanje videov

Prispevek se nanaša na učence 3. triletja osnovne šole, ki si za obvezni izbirni predmet izberejo predmet iz računalništva. Računalništvo se na OŠ deli na 3 predmete: urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija. Tematski sklop video spada v predmet multimedija. V nadaljevanju bodo opisani splošni in operativni cilji predmeta, specialno didaktična priporočila, ocenjevanje in katalog znanja ter predstavljeni bodo brezplačni programi ShotCut, DaVinci Resolve, Canva.

Splošni cilji predmeta

Predmeti s področja računalništva so ciljno naravnani. Pri predmetih učenci in učenke:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • razvijajo komunikacijske zmožnosti;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov).

Operativni cilji

Spodaj so predstavljeni operativni cilji predmeta MME, ki se povezujejo s tematskim sklopom video. Učenci in učenke znajo:

 • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo;
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske;
 • predstaviti informacijo z več mediji;
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije;
 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev.

Specialno didaktična priporočila

Učenke in učenci spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij z računalniki. V tretjem letu izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, s katero predstavijo drugim učencem in učenkam določeno informacijo iz okolja (v tem primeru video). Učitelj mora paziti, da učencem in učenkam ne vsiljuje lastnih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja k iskanju izvirnih rešitev.

Ocenjevanje

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. To ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in tolmači uporabljene postopke.

Katalog znanja

Znanje je razdeljeno je na minimalno znanje, ki je pogoj za napredovanje učenca in ga praviloma dosežejo vsi učenci in učenke, temeljno znanje, ki ga doseže večina učencev in učenk, ter zahtevnejše znanje, ki ga lahko dosežejo le nekateri sposobnejši učenci in učenke. Spodaj so predstavljene vrste znanj v povezavi s sklopom video.

Minimalno znanje

 • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik
 • našteti različne medije za predstavitev informacije

Temeljno znanje

 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta
 • ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske
 • predstaviti informacijo z več mediji
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije

Zahtevnejše znanje

 • napisati algoritem, ki reši zahtevnejši vendar razumljiv problem

Programi

Za urejanje videov je na voljo veliko aplikacij. V tem prispevku bom predstavila ShotCut, DaVinci Resolve in Canva.

ShotCut

ShotCut je program, ki se ga lahko prenese na MacOS, Windows in Linux operacijske sisteme. Je brezplačen program, ki je na voljo v angleščini. Je primeren za šole, saj je enostaven za uporabo, vendar mora učitelj razložiti učenem neznane pojme, ki jih ne razumejo v angleščini.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve je program, ki se ga lahko prenese na MacOS, Windows in Linux operacijske sisteme. Je v angleščini, ni na voljo v slovenščini. Program ni na voljo prek spleta, potreben je prenos, ki pa ima brezplačno možnost. Program je preveč kompleksen za šole, saj zahteva veliko časa in truda, da se ga posameznik nauči uporabljati.

Canva

Canva je program, ki se ga lahko prenese na MacOS in Windows operacijske sisteme, lahko se pa uporablja spletna verzija, v katero se je potrebno prijaviti. Program ima brezplačno možnost in je na voljo tudi v slovenščini. Je primeren za šole, saj je enostaven za uporabo in ima na voljo veliko različnih orodij. Uporablja se lahko za oblikovanje spletnih strani, videoposnetkov, fotografij, predstavitev. Na voljo so tudi že prej pripravljeni mediji, s katerimi lahko posameznik dela.

Nekaj uporabnih povezav za učitelje in učence:

Izdelek

Ideja za izdelek bi bila, da učitelj pridobi kratek posnetek iz filma (lahko več različnih), ki ga potem učenci z izbranim programom uredijo, da izgleda kot njihov najljubši žanr filma (npr. grozljivka). Učenci videoposnetku dodajo filtre, glasbeno spremljavo, lahko tudi podnapise, da bo prvotni posnetek čim bolj podoben žanru, ki so si ga izbrali (ne nujno žanr, lahko se osredotočijo na čustvo, ki bi ga radi izpostavili, npr. žalost, strah…).

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost