1.AK: Urejanje besedil

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu učenci in učenke:

 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

OPERATIVNI CILJI

Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci

 • predstaviti informacijo z več podatki;
 • našteti različne načine zapisa podatkov;
 • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu:
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;
 • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati;
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati;
 • z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vrinili v besedilo;
 • shraniti izdelek na disk in ga natisniti;

SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA

Učenci oziroma učenke z računalnikom iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli, pri zabavi in se posvetujejo z učitelji drugih predmetov in šolskim knjižničarjem. Prav tako spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij z računalniki.

Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretična spoznanja.

Z računalniki izdelajo različne izdelke (pisni dokument z vsebino po lastni izbiri) ter jih predstavijo sošolcem in sošolkam. Učitelj oziroma učiteljica omogoči vsakemu učencu oziroma učenki dokončati izdelek, ki je primeren njegovi razvojni stopnji, predznanju in individualnim sposobnostim. Jih seznanja z različnimi možnostmi, ki jih odpira informacijska tehnologija, jim svetuje pri izbiri nalog, spremlja njihove aktivnosti in jih opozarja na odklone, jih motivira in vzpodbuja pri njihovem delu, si prizadeva za čim bolj uspešno in učinkovito udejanjanje njihovih idej in pobud in sproti analizira in ocenjuje njihova prizadevanja. Paziti mora, da učencem in učenkam ne vsiljuje lastnih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja k iskanju izvirnih rešitev.

OCENJEVANJE

Pri predmetu dobi učenec oziroma učenka najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Ustno ocenjevanje se izvede s pogovorom med izdelavo izdelka in se ovrednoti uporaba znanja ter razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika.

Pri ocenjevanju izdelka se ocenjuje, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.

KATALOG ZNANJA

Minimalno znanje:

 • zagnati program v grafičnem okolju;
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo;
 • z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in vriniti sliko v besedilo;
 • v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz;
 • shraniti izdelek na disk in ga natisniti.

Temeljno znanje:

 • v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz;
 • urediti sliko v besedilu;
 • predstaviti informacijo z več podatki;
 • iz informacije izluščiti dejstva.

Zahtevnejše znanje:

 • inovativno predstaviti informacijo z več podatki.

Urejevalniki besedil

Google Docs je urejevalnik besedil za katerega je potrebna internetna povezava in prijava z Googlovim računom (Gmail). Omogoča tudi, da dokument urejamo brez internetne povezave vendar le z uradno Chromovo razširitvijo. Je dobro povezan z Googlovim drivom, tako se vsi dokumenti shranijo v oblaku in so na voljo praktično povsod. Ko urejamo dokument, Google Docs shranjuje spremembe avtomatsko. Uporabniški vmesnik je prijazen in intuitiven. Podpira veliko različnih jezikov tudi slovenščino. Na voljo je tako na računalniku kot na mobilnih napravah (Android, iOS).

Omogoča, da dokument damo v skupno rabo z drugimi in to poleg možnosti komentiranja omogoča medsebojno sodelovanje. Hkrati lahko ureja dokument več ljudi. Dokument lahko prenesemo na računalnik v različnih formatih (Microsoft Word (.docx), OpenDocument (.odt), oblika obogatenega besedila (.rtf), dokument PDF (.pdf), navadno besedilo (.txt), spletna stran (.html, stisnjena) in publikacija EPUB (.epub)). Če pri urejanju dokumenta želimo dostopati do prejšnje različice dokumenta, nam to Google Docs omogoča preko funkcije zgodovine različic.

LibreOffice Writer je brezplačen odprtokodni urejevalnik besedil. V dokument lahko vstavimo sliko, grafikon, tabele, medijsko datoteko (optično prebran list papirja, zvok, video), formulo, lik, okvir, QR kodo, posebne znake, hiperpovezavo in kazala. Uredimo lahko obliko besedila, razmik, poravnavo, seznam (oštevilčen in označen), odstavek, slog strani, naslovnico in vodni žig. Na voljo imamo tudi makre in pomoč, ki vsebuje uporabniški vodnik in funkcijo »Kaj je to?«. Če želimo lahko tudi pošljemo povratno mnenje glede programa. Za urejanje podpira tudi formate Microsoft Word (.doc, .docx). Ko urejamo dokument, program preverja naše črkovanje. Omogoča tudi izvoz dokumenta v PDF format. Uporabniški vmesnik je enostaven za uporabo in podpira slovenščino kot jezik. Na voljo je na različnih operacijskih sistemih (Windows, Mac in Linux). Vzdržuje ga skupnost uporabnikov in programerjev.

Primeren je za uporabo pri pouku ter za samostojno delo doma, saj vsebuje dovolj prijazen vmesnik, je brezplačen in v slovenskem jeziku.

Uporabne povezave za učitelje in učence:

Ideja za izdelek:

Učenci izdelajo dokument v katerem predstavijo svojo družino, dopolnijo besedilo s slikovnim gradivom in dokument primerno uredijo.

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost