AK1: Zvok – opis programske opreme in povezava z UN

Umestitev v učni načrt

Obravnava zvoka v trenutnem učnem načrtu za računalništvo v osnovnošolskem izobraževanju predvideva obravnavo obdelave zvoka in zvočnih datotek v sklopu predmeta Multimedija, načeloma v 9. razredu. Obdelava zvočnega gradiva je med splošnimi cilji predmeta zajeta pod “razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)”, “spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi”, “spremljajo razvoj računalniške tehnologije”, “pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb” ter “razvijajo komunikacijske zmožnosti”.

Predmet Multimedija v sklopu Osnove informatike in računalništva predvideva, da učenci po končanih aktivnostih tega sklopa znajo “našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo” in “razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske”. Prav tako znajo po končanih aktivnostih sklopa Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije “predstaviti informacijo z več mediji”, “izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije”, “uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev” ter “opisati področja, kjer so uporabljali računalnik”.

Učenci dobijo pri predmetih računalništva eno ustno oceno in eno oceno za izdelek. Ustna ocena je osnovana na uporabi znanja in razumevanju osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnosti vrednotenja in zagovarjanje uporabljenih postopkov in samostojni rabi računalnika. Ocena izdelka naj bi upoštevala kako učenci obdelujejo in kodirajo podatke z računalnikom, pripravijo in
izvedejo predstavitev izbrane informacije, vrednotijo uporabljene podatke in razlagajo dobljene rezultate, zagovarjajo predlagane rešitve in tolmačijo uporabljene postopke.

Standardi znanja

Minimalni standardi znanja – Učenec zna:

 • našteti različne medije za predstavitev informacije.

Temeljno znanje – Učenec zna:

 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta;
 • ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev;
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske;
 • predstaviti informacijo z več mediji;
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije.

Zahtevnejše znanje – Učenec zna:

 • napisati algoritem, ki reši zahtevnejši vendar razumljiv problem;
 • izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem in zanko.

Programska oprema

Hya.wave je spletišče, ki omogoča obdelavo zvoka, predvsem združevanja različnih zvočnih datotek. Ima zelo poenostavljen uporabniški vmesnik, kar zmanjša možnosti uporabe. Končne izdelke lahko uporabniki prenesejo le v .wav formatu.

PrednostiSlabosti
– zelo poenostavljen uporabniški vmesnik
– dostopen preko spleta
– omogoča neposredno snemanje zvoka
– ne zahteva prijave
– zbirka vzorčnih zvočnih posnetkov
– shranjevanje izdelkov v oblaku
– uporabniški vmesnik je na voljo le v angleščini
– shranjevanje izdelkov le v oblaku
– enotračna obdelava zvoka


Program Audacity je brezplačen in odprtokoden program, ki je na voljo za prenos v različnih operacijskih sistemih (Windows, macOS, Linux, sistemi na osnovi Unix).

PrednostiSlabosti
– uporabniški vmesnik na voljo v več jezikih, tudi v slovenščini
– deluje na različnih operacijskih sistemih
– omogoča uvoz in izvoz datotek različnih formatov
– omogoča kompleksnejšo obdelavo datotek (odstranjevanje zvoka iz okolice, zvočni učinki…)
– omogoča neposredno snemanje zvoka
– obstoj priročnikov za uporabo
– večtračna obdelava datotek
– kompleksnejši, a še vedno preprost uporabniški vmesnik
– potreben prenos
Zaradi svoje popularnosti med uporabniki, je na spletu dostopnih ogromno video vodičev in priročnikov (večina v angleščini), kar olajša delo s programom. Originalni priročnik za uporabo programa lahko izvajalci predmeta najdejo na tej povezavi (v angleščini). Za podrobnejše razlage se lahko uporabijo tudi video vodiči na YouTubu, kot na primer seznam predvajanja uporabnika TJ FREE. Obstajajo pa tudi video vodiči v slovenščini, ki so jih pripravili učitelji.

Od predstavljenih programov je po mojem mnenju najprimernejši za rabo v izobraževalne namene v drugi triadi osnovnošolskega izobraževanja program Audacity. Čeprav je uporabniški vmesnik kompleksnejši, ješe vseeno dovolj preprost za potrebe učencev. Prav tako je v celoti v slovenščini.

Aktivnosti za učence

 1. Učenci fotografirajo postopek izdelave izdelka pri pouku Tehnike in tehnologije ali pri pouku Likovne vzgoje (medpredmetno povezovanje) ali kakšnega drugega izdelka oz. postopka (npr. peka palačink). Fotografije združijo v video posnetek in ga sinhronizirajo z opisom postopka izdelave. Uporabijo lahko tudi tehniko “stop-motion” ali “timelapse”.
 2. Učenci v naprej posnamejo obvestila oz. oddajo šolskega radia, ki se nato predvaja.
 3. Učenci pripravijo predstavitveni video šole. Pri tem naj bo poudarek na avtorskih pravicah in upoštevanju GDPR zakonodaje.

This work by Mia Zala Smrečnik is licensed under CC BY-NC-ND 4.0.

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost