AKTIVNOST KV1: OPIS PO IN POVEZAVA Z UN – GRAFIKA

Umestitev v učni načrt: Računalniška omrežja

Splošni cilji predmeta:

 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)

Operativni cilji predmeta:

Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci:

Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije:

 • z risarskim programom izdelajo ali dopolnijo že izdelano računalniško sliko in jo vrinejo v besedilo
 • izdelava predmetne računalniške slike z risarskim programom

Specialno didaktična priporočila:

 • Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretična spoznanja. Pri tem učenci in učenke v skupinah z računalniki izdelajo različne izdelke.
 • Temeljna naloga učitelja oz. učiteljice je, da omogoči vsakemu učencu in učenki dokončati izdelek, ki je primeren njihovi razvojni stopnji, predznanju in individualnim sposobnostim.
 • Učitelj učence seznanja z različnimi možnostmi, ki jih odpira informacijska tehnologija.
 • Učitelj mora paziti, da učencem in učenkam ne vsiljuje lastnih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja k iskanju izvirnih rešitev.

Ocenjevanje:

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. To ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.

Katalog znanja:

Minimalno znanje:

 • z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko
 • v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz

Temeljno znanje:

 • uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike
 • razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo

Zahtevnejše znanje:

 • narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo

PREGLED PROGRAMOV:

PhotoScape X (rastrska grafika):

 • primeren za operacijski sistem: Windows, Mac OS
 • angleški jezik
 • Program je prijazen za uporabnika, z lahkoto urejamo slike, saj so ikone jasno ustvarjene. Ima veliko funkcij – od urejanja fotografij, do izdelovanja animacij.
 • Program je enostaven za uporabo

PIXLR (rastrska grafika):

 • primeren je za operacijski sistem: na voljo je spletna in mobilna aplikacija, Windows, MacOS
 • 28 jezikov (ni slovenščine)
 • je zelo enostaven in nezahteven za uporabo, saj ima veliko ikon, ki nam povedo kaj naredi določen ukaz. Je primerljiv z GIMP-om
 • Za uporabo je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom.

INKSCAPE (vektorska grafika):

 • primeren je za operacijski sistem: Windows, MacOS, Linux
 • različni jeziki, tudi slovenščina
 • Preprosta uporaba, ki ne zahteva veliko znanja. Zaradi velike količine ikon je uporaba lažja.

GIMP

GIMP je urejevalnik slik, ki je na voljo za GNU/Linux, macOS, Windows in več operacijskih sistemov. Je brezplačna programska oprema , njeno izvorno kodo lahko spremenite in svoje spremembe distribuirate . V programu najdemo številna orodja za oblikovanje, retuširanje, risanje.

GIMP nam omogoča:
 • CROP (izrez) – izrežemo določen del slike
 • SELECT – kadar želimo pri oblikovanju spremeniti le del slike to storimo s pomočjo funkcije SELECT, ki nam omogoča, da izberemo le določen del slike
  • Lasso – naprednejše orodje za izbor, saj nam omogoča poljubne oblike izbora
  • Čarobna palica – izbor glede na barvno ujemanje povezanih elementov
  • Izbor po barvi – orodje podobno čarobni palici
 • V GIPMu lahko spremenimo velikost slike, osvetljenost, kontrast, …
 • Primere uporabe zgornjih funkcij: http://andrejamasic.weebly.com/uploads/2/8/2/0/2820166/6_gimp_1.pdf

Čeprav se zdi nekoliko zapleteno in zahteva malo več časa, da se naučimo uporabljati to orodje, lahko to upoštevamo ta program je primeren za katero koli preprosto opravilo urejanja slik in tudi za napredno delo na področju grafičnega oblikovanja, ko obvladamo program.

Nekaj uporabnih povezav za učitelje in učence za učenje uporabe izbrane PO:

Ideja za izdelek:

Učenci naj na spletu poiščejo sliko travnika/gozda/polja/… in naj nanj narišejo žival, nato pa naj nanj vstavijo še sliko neke druge živali. Po želji lahko svoji sliki dodajo kakšne druge efekte. Pazijo naj na licence slik.

AKTIVNOST KV1: OPIS PO IN POVEZAVA Z UN – GRAFIKA © 2022 by MA is licensed under CC BY-SA 4.0

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo : [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo.

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost