UREJEVALNIKI BESEDIL

Z urejevalniki besedil se srečujemo na vsakem koraku. Večini je uporaba le teh samoumevna, vendar ni čisto tako. Tudi tisti, ki so vešči uporabe teh orodji, so se jih morali na začetku naučiti. Ravno zaradi razširjenosti uporabe urejevalnikov besedil je velik del izbirnega predmeta računalništvo v 3. triletju povezan z različnimi vrstami le teh.
Poznamo številne različne urejevalnike. Med njimi je gotovo najbolj poznan Microsoft Word. Sledijo mu Google docs, OpenOffice writter, TeXworks, WPS Office free in številni drugi.

SPLOŠNI CILJI
Učenci:
• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalnike tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb,
• oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega,
• razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij,
• pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,
• razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

OPERATIVNI CILJI
Učenci znajo:
• izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu,
• v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
• izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati,
• z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati,
• shraniti izdelek na disk in ga natisniti,
• opisati področja, kjer so uporabljali računalnik.

SPECIALNO DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
• učenci poznajo vlogo in uporabo urejevalnikov besedil,
• učitelj spodbuja učence k iskanju inovativnih rešitev problemov,
• učenci izdelajo samostojen pisni izdelek (npr. kuharsko knjigo, zbirko pesmi itd.) in ga predstavijo sošolcem oziroma sošolkam, ki prejeto informacijo ovrednotijo.

OCENJEVANJE
Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. To ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.

KATALOG ZNANJA
Minimalno znanje

Učenci znajo:
• zagnati program v grafičnem okolju,
• z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo,
• vriniti sliko v besedilo,
• v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz,
• z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti.

Temeljno znanje

Učenci znajo:
• v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz,
• z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti.

Zahtevnejše znanje
Učenci znajo inovativno predstaviti informacijo z več podatki.


PRIMERJAVA UREJEVALNIKOV BESEDIL

Kot že omenjeno obstaja veliko vrst urejevalnikov besedil. Nekateri so prosto dostopni, spet drugi plačljivi. Podrobneje si bomo ogledali naslednje štiri, in sicer Microsoft Word, TeXworks, WPS office Free in Google Docs.
Izmed zgoraj naštetih je vsem najbolj poznan in domač Microsoft Word. Program je sicer plačljiv, vendar ga za potrebe slovenskega šolstva financira ministrstvo za šolstvo in šport Slovenije. Program je enostaven za uporabo, ker je v slovenščini in je tako enostavno razumljiv uporabnikom.

Tudi TeXworks je program v slovenščini. Za razliko od Microsoftovega Worda je brezplačen. Primeren je za pisanje besedil in urejanje matematičnih formul in dokazov. Poslužujejo se ga številni profesorji, saj jim omogoča enostaven zapis formul in izračunov. Za razliko od Worda je malenkost bolj zahteven, saj ukazi niso tako enostavni, kot v Wordu. Končni izdelek nam direktno pretvori v PDF obliko. Obstajajo pa tudi online različice programa TeWworks, ki omogočajo, da lahko besedila urejamo kjer koli imamo dostop do interneta. Za razliko od namizne različice programa so te v angleškem jeziku. Za njihovo uporabo pa se moramo prijaviti s svojim spletnim računom.

WPS office free je še eden od neplačljivih urejevalnikov besedil, vendar vključuje oglase. Omogoča shranjevanje datotek v oblaku. Uporabniku je v oblaku na voljo 1GB prostora. Za razliko od prejšnjih dveh ni v slovenščini, temveč v angleščini. Po izgledu je zelo podoben Microsoftovem Wordu. Praktičen je za uporabo, saj ga je mogoče uporabljati tudi na pametnih telefonih in tablicah.

Google Docs je spletni urejevalnik besedil. Podoben je Microsoftovem Wordu. Za uporabo se moramo le prijaviti s svojim spletnim računom. Program je v preprosti angleščini, zato ga hitro osvojijo tudi tisti s šibkejšim znanjem angleščine. Dobra stran uporabe Google Docs je tudi ta, da lahko več uporabnikov naenkrat dostopa do besedila in ga ureja. Tako ima lahko datoteka več skrbnikov hkrati. To pride še kako prav študentom, ki skupaj pišejo seminarske naloge, saj se lahko stalno dopolnjujejo in popravljajo. Program je dostopen tudi preko mobilnih naprav in tako še bolj priročen za uporabo.

UPORABNE STRANI
Google Docs
TeXworks online
Izdelava kazala v Wordu

AKTIVNOST ZA UČENCE
Učenci naj izdelajo krajšo predstavitev svojega domačega kraja (število prebivalcev; oddaljenost od Ljubljane; tovarne, ki delujejo v kraju…)

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja