Opis PO in povezava z UN

Učenci osnovni šol se lahko v tretjem triletju odločijo za predmet urejanje besedil, kjer pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.

Splošni cilji predmeta:

 • Pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb.
 • Oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega.
 • Razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij.
 • Razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov).
 • Bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta:

 • Predstaviti informacijo z več podatki.
 • V programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz.
 • Izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu.
 • Izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati.
 • Z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati.
 • Shraniti izdelek na disk in ga natisniti.

Specialno didaktična priporočila:

Učenci in učenke z računalnikom iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Učenke in učenci spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij z računalniki. Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj učenkam in učencem odpira možnosti za uspešno in učinkovito uporabo računalnikov. Učenci in učenke v skupinah z računalniki izdelajo različne izdelke. V tem smislu v prvem letu izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri in ga predstavijo sošolcem oziroma sošolkam, ki prejeto informacijo ovrednotijo. Temeljna naloga učitelja oziroma učiteljice je omogočiti vsakemu učencu in učenki, da dokonča izdelek, ki je primeren njihovi razvojni stopnji, predznanju in individualnim sposobnostim. Učitelj oziroma učiteljica ne sme vsiljevati lastnih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja, motivira k iskanju lastnih izvirnih rešitev, seznanja z različnimi možnostmi, jim svetuje in jih spremlja pri aktivnostih.

Ocenjevanje:

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju, ki ga izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka, vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika.

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in uporabljene postopke.

Katalog znanja:

 1. Minimalno znanje:
 • Zagnati program v grafičnem okolju.
 • Z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo.
 • Vriniti sliko v besedilo.
 • V obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz.
 • Izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati.
 • Izbrati ustrezen obravnavan računalniški program.
 1. Temeljno znanje:
 • V obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz.
 • Urediti sliko v besedilu.
 • Predstaviti informacijo z več podatki.
 • Iz informacije izluščiti dejstva.
 1. Zahtevnejše znanje:
 • Napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem.
 • Izdelati in spremeniti preprost računalniški program.
 • Inovativno predstaviti informacijo z več podatki.

Opomba: Vse do sedaj napisano sem pridobila s Racunalnistvo_izbirni.pdf.

Primeri programske opreme za urejanje besedil:

Microsoft Word, TeXworks, LibreOffice, OpenOffice writer, Google Docs, FocusWriter, AbleWord, Kingsoft writer, Writemonkey, AbiWord, Jarte.

 1. Microsoft Word

Je najbolj razširjen program za oblikovanje besedil, ki je sicer plačljiv, a je za potrebe šolstva brezplačen, ker ga financira ministrstvo. Je v slovenščini in je enostaven za uporabo. Na voljo je za operacijska sistema Microsoft Windows in Mac OS.

 1. OpenOffice writer

Je brezplačen program za oblikovanje besedil, ki je podoben Microsoft Wordu. Je dovolj preprost za hitro beležko, vendar dovolj zmogljiv, da lahko ustvarimo popolne knjige z vsebino, diagrami, kazali itd. Na voljo je za operacijske sisteme Mac OS X, Microsoft Windows, Linux, FreeBSD in Solaris.

 1. TeXworks

Je brezplačen urejevalnik matematičnih besedil, ki je na voljo za operacijske sisteme Microsoft Windows, Linux in Mac OS. TeXworks je namenjen neposrednemu ustvarjanju PDF-jev. Za uporabo je malo bolj zahteven, je v slovenščini.

 1. LibreOffice

Je brezplačen program za urejanje besedil v slovenskem jeziku. Na voljo je za operacijske sisteme Linux, Microsoft Windows, Mac OS, Android, FreeBSD, Solaris. Čeprav je LibreOffice uporaben in s funkcijami bogat pisarniški paket, je dovolj enostaven tudi za domačo uporabo.

Podrobnejši opis LibreOffice:

LibreOffice je izjemno zmogljiv brezplačen, prost in odprtokoden pisarniški paket. Obsega več programov, zaradi katerih je najzmogljivejši paket na tržišču: urejevalnik besedil Writer, elektronska preglednica Calc, program za predstavitve Impress, Draw za oblikovanje diagramov poteka in risanje, zbirka podatkov in pročelje za zbirke podatkov Base ter Math za urejanje matematičnih izrazov. Writer ima vse, kar se pričakuje od sodobnega, popolnoma opremljenega urejevalnika besedil. Dovolj enostaven je za hitre zapiske in dovolj močan za ustvarjanje popolnih knjig s kazali vsebin, pojmov, diagrami itn. Izberete in uporabite lahko pisave, ki se nahajajo na vašem računalniku, določite in prilagodite lahko sloge za pravzaprav vsak del svojega dokumenta. Opozori na tipkarske napake in napake v črkovanju sproti s slovarjem samopopravkov, ki lahko preverja črkovanje, medtem ko tipkate (če želite, ga enostavno izključite). V dokumentu lahko uporablimo različne jezike (tudi slovenščino).

V šolstvu na vseh ravneh (osnovni, srednji, višješolski in univerzitetni …) ugotavljajo, da LibreOffice zadovoljuje potrebe tako učiteljev kot učencev. LibreOffice tvori idealno učno platformo za osnovne veščine računalniške pismenosti, ne da bi učence zavezovali k rabi določenih komercialnih izdelkov. Brezplačna licenca programja pomeni, da lahko učenci dobijo kopije programa za rabo doma – povsem legalno. Je tudi idealna platforma za učitelje za izdelavo učnih gradiv in upravljanje administrativnih opravil.

Uporabne povezave:

Spletna stran LibreOffice – https://sl.libreoffice.org/

Navodila za uporabo programa LibreOffice Writer – https://help.libreoffice.org/Writer/Instructions_for_Using_Writer/sl

https://www.youtube.com/watch?v=4RiUYjIZEug

Ideja za izdelek:

Učenci izdelajo besedilo v programu LibreOffice, v katerem predstavijo svojo najljubšo žival. Ustrezno tvorijo in oblikujejo vse tipične sestavne dele besedila (npr. naslove, podnaslove, odstavke), vstavijo slike te živali, vključijo morebitne povezave do strani o tej živali.

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost