PN1: ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE

Učna ura je pripravljena za učence v 2. triletju osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Učna ura spada v sklop algoritmi.

Splošni učni cilji

Učenci:

  • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
  • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
  • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema.

Operativni učni cilji

Učenci:

  • razumejo pojem algoritem,
  • znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
  • sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug (učni list).

Minimalni standardi znanja

  • Učenec za podani algoritem poišče primer iz vsakdanjega življenja.
  • Učenec opiše vsakdanje aktivnosti z algoritmom.
  • Učenec ustvari preprost program brez vejitev in ga zažene.
  • Učenec odpravi napako ali izboljša delovanje svojega programa.

Aktivnost

Aktivnosti pri tej učni uri bodo potekale v spletni aplikaciji Rapid Router. Učitelj pove kje učenci najdejo spletno aplikacijo Rapid Router. Cilj te igre je, da tovornjak pride do hiše. Pri tej uri bodo učenci naredili 1. sklop, nivoje 1-12, učenci, ki so hitrejši pa lahko nadaljujejo z 2. sklopom, nivoji 13-18. Ker so učenci v 2. triadi je učitelj še posebno pozoren, da učenci (posebno mlajši) razumejo vse izraze, ker je aplikacija v angleščini. Učitelj lahko tudi na tablo napiše prevode ukazov (move fowards = premakni se naprej, turn right = obrni se v desno, turn left = obrni se levo). Učitelj izpostavi, da si učenci lahko pomagajo s puščicami, ki so spodaj, da si pomagajo pri pisanju kode.

Potek učne ure

Učitelj najprej predstavi pojem algoritem in razloži, kaj to sploh je in kdaj ga uporabljamo. Učitelj pove, da je algoritem končno zaporedje natančno določenih navodil, ki so običajno namenjeni reševanju težav ali pa za izvajanje računa. Pove tudi, da ga uporabljamo takrat, ko imamo problem, ki ga želimo rešiti ter ga rešimo z zaporednimi koraki. Učitelj nato učencem algoritme prikaže s primeri iz njihovega življenja. Primer algoritma iz življenja bi bila peka torte ali sledenje kateremu koli receptu, ki ima določene korake. Drug primer bi bila tudi pot domov-učenec mora narediti določeno število korakov in zavojev, da pride do cilja. Na tej točki se učitelj naveže na Rapid Router-učenec, ki mora iz šole priti domov je kot tovornjak, ki gre po različnih poteh do hiše. Učitelj na tablo napiše slovenske prevode ukazov (move fowards = premakni se naprej, turn right = obrni se v desno, turn left = obrni se levo). Skupaj odprejo spletno aplikacijo Rapid Router. Nivo 1 reši učitelj skupaj z učenci, da dobijo občutek, kako aplikacija deluje in da vidi kateri učenci bi lahko imeli več težav. Ostale nivoje do nivoja 12 rešijo učenci sami. Učitelj spodbuja učence, da dvignejo roko, ko rabijo pomoč pri reševanju nalog ali pa ko ne razumejo besed v angleščini. Medtem ko učenci rešujejo nivoje učitelj hodi naokoli in pomaga učencem, ki imajo težave. Učenci, ki so hitrejši lahko nadaljujejo z nivoji 13-18.

Rešitve nalog

Nivo 1 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 2 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 3 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 4 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 5 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 6 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 7 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 8 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 9 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 10 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 11 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
Nivo 13 © 2023 by GZ is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Učni list

Učni list rešitve

Učni list in rešitve učnega lista sta pod licenco CC BY-NC-SA 4.0 

Viri

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost