3. PN: Oblikovanje besedil in delo v oblaku

Operativni učni cilji.

Za predmet Matematika:
– Učenci in učenke znajo določiti aritmentično sredino, modus in mediano v naboru števil.
– Učenci in učenke znajo preveriti pravilnost svojih rešitev z žepnim računalom.

Za predmet Urejanje Besedil:
– Učenci in učenke znajo na računalnik prenesti datoteko iz oblaka ali interneta.
– Učenci in učenke znajo v programu Excel uporabiti ustrezno funkcijo za izračun aritmetične sredine.
– Učenci in učenkeznajo samodejno zapolniti celice z željenimi podatki.
– Učenci in učenke znajo predstaviti podatke v obliki grafikona in tabele.
– Učenci in učenke znajo datoteko z rešitvami shraniti na računalnik in deliti z drugimi v oblaku.

Moja tema izbora zajema sklop dela s podatki pri predmetu UBE in temo statistike pri predmetu Matematika. Učna ura se v veliki meri naslanja na delo v Excelu, ki je prostodostopen v okolju Office365. Gre za medpredmetno povezazo v sedmem razredu, predpostavlja pa se, da so uvodno obravnavali te koncepte že pri matematiki in jih bodo sedaj utrjevali v praksi. 

Potek učne ure

Predpostavljamo, da gre za blok uro. Učitelj matematike najprej porabi 5-10 minut za obnovitev matematičnih konceptov prejšnje ure in morebitna dodatna pojasnila in vprašanja učencev in učenk.  V prvem delu učne ure nato 30-40 minut porabim za razkazovanje okolja Excel in za to, da učence in učenke seznanim z osnovami dela v oblaku.
Pokažem jim:
-Kako datoteko prenesejo iz interneta ali oblaka na računalnik,
-kako jo preimenujejo in kako jo dajo v mapo svojo izbora in odprejo,
-kako datoteko naposled shranimo ter jih opomnem, da je pogosto med delom večkrat smiselno sproti shranjevati izdelek.
-Razkažem jim strukturo excela, povem kaj je celica, kaj vrstica, stolpec in kje je vrstica za vpis funkcij. Nato še pokažem kako se uporablja funkcije SUM in AVARAGE.
-Kako se kopira podatke iz ene excel datoteke v drugo,
-kako se ustvari nov list in kako preklapljamo med spodnjimi listi v excelu in kako te liste preimenujemo,
-kako se uporablja samodejno zapolnjevanje celic,
-kako določenim celicam spremenimo bravo ozadja,
-kako vstavim grafikon in kako oblikujemo tabelo.

V tem delu sva z učiteljem matematike neprestano pozorna na to da vsi sledijo do potankosti in sva odprta za dodatna podvprašanja. V skupnem delu ure je cilj, da nihče od učencev ne zaostaja ali se izgubi.

Po tej uvodni frontalni razlagi, učence in učenke napotim na spletno stran v oblak, kjer bi jih čakala datoteka s podatki o prebivalstvu v mestih., ki bi jo vnaprej naložil tja. Omenim osnovne značilnosti dela v oblaku in pokažem, kako se nalaga oziroma oddaja datoteke. Učenci in učenke naj si datotetko prenesejo na svoj računalnik in ustvarijo še svojo, ločeno Excel datoteko.

Sledi delo v parih pri katerem si naj učenci iz seznama izberejo svoj rodni kraj in še deset okoliščkih mest ali vasic (namignemo jim da obstaja funkcija ctrl+f). Podatke iz the desetih krajev prekopirajo iz prenesenega excela v svojo lastno datoteko. V nalogi naj potem izračunajo aritmetično sredino, modus in mediano. Posamezen par nato pridobljene podatke predstavi še z grafikonom. Končan izdelek učenca shranita na svoj računalnik in nato še naložita v oblak.

15-20 minut naj bo namenjenih temu delu učne ure. Tudi v tem delu učne ure, učence vodiva skozi proces, vendar je delo že bolj individualno. (Ta pristop se mi zdi smiselen, saj učenci progresivno usvajajo znanja. Najprej ob frontalni razlagi samo poslušajo in sledijo, kasneje pa poskusijo naloge rešiti sami, ob vodenju učitelja).

Sledi še zaključni del, v katerem učenci delajo čisto sami. Teh zadnjih 15-20 minut učenci samostojno rešujejo vnaprej pripraljen učni list v excelu. Ko končajo ga oddajo v oblak. Ni potrebno, da čisto vsi rešijo naloge, saj lahko te naloge nadaljujejo tudi v naslednji uri, ključ je le v tem, da vsi shranijo svoj izdelek tako na računalnik kot v oblak.

Viri:

Ministerstvo za izobraževanje znanost in šport, zavod RS za šolstvo, Učni načrt računalništvo. Pridobljeno dne 7.9.2021 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Ministerstvo za izobraževanje znanost in šport, zavod RS za šolstvo, Učni načrt matematika. Pridobljeno dne 7.9.2021 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf

This work by Blaž Klinec is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost