PN 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

PREDMET: SLOVENŠČINA, RAČUNALNIŠTVO  – urejanje besedil, 7. razred

Operativni cilji – Računalništvo:

 • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu;
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati;
 • shraniti izdelek na disk in ga natisniti.

Operativni cilji – Slovenščina:

Učenci in učenke razvijajo pravopisno zmožnost:

 • pri pisanju si po potrebi pomagajo s pravopisnimi priročniki v knjižni in elektronski obliki, pri oblikovanju besedil z računalnikom pa uporabljajo tudi urejevalnike, pregledovalnike in črkovalnike besedil;
 • svoja besedila členijo na odstavke, v njih upoštevajo pravopisna pravila;
 • prepoznajo pravopisne napake v svojih besedilih, jih odpravijo; pri tem si po potrebi pomagajo z raznimi jezikovnimi svetovalnicami ter s pravopisnimi priročniki v knjižni in elektronski obliki;

Učenci in učenke razvijajo slogovno zmožnost:

 • pred tvorjenjem besedila razmišljajo o okoliščinah sporočanja in o značilnostih dane besedilne vrste, med tvorjenjem pa izbirajo okoliščinam in besedilni vrsti ustrezne besede, besedne zveze, stavčne vzorce ipd.

Učne metode:
učna metoda pogovora, učna metoda razlage, učna metoda dela z besedilom, učna metoda pisnih del, učna metoda demonstracije

Učne oblike: frontalna,  individualna

Opis aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev:

Učenci zaženejo računalnik. Odprejo Microsoft Word.

Učenci zapišejo eno poved po izbiri. Ob tej povedi pogledamo osnovne funkcije urejanja besedila: velike črke, poudarjene, poševne, podčrtane ali prečrtane črke, barva, velikost pisave, vrsta pisave, nadpisano ali podpisano. Učenci to praktično preizkusijo, raziskujejo dodatne možnosti urejanja povedi.

Napišejo pet povedi in pogledamo, kaj pomeni leva, desna, sredinska, obojestranska poravnava.

Določimo razmik med vrsticami.

Oblikujemo stran – levi, desni rob, zgoraj in spodaj, glavo in nogo dokumenta. Učenci to praktično preizkusijo in raziskujejo dodatne možnosti urejanja besedila in strani.

Nato vsak učenec shrani svoj dokument v mapo s svojim imenom, ki se nahaja med dokumenti in dokument natisnejo.

Ko smo ponovili osnovne funkcije oblikovanja besedila, vsak učenec odpre nov dokument.

Za domače branje so morali učenci prebrati knjigo Prežihovega Voranca: Solzice. Z uporabo Worda bodo napisali kratko obnovo treh črtic ( sami izberejo katere).

Pri tem pa morajo upoštevati naslednja navodila za oblikovanje besedila:

 • pisava: Arial
 • velikost: 12pt
 • poravnava: obojestranska
 • razmik med vrsticami: 1,5 vrstice
 • barva pisave: črna
 • naslov besedila: rdeča barva, Arial, velikost 14pt, leva poravnava
 • rob: 2,5 cm levo in desno, zgoraj ter spodaj
 • glava dokumenta: ime in priimek učenca
 • noga dokumenta: številka strani, desno poravnana

Napisano shrani v mapo s svojim imenom v mapi Dokumenti ter natisne.

Orodja, aplikacije in viri, ki so potrebni za realizacijo učnih ciljev:

Orodje: Microsoft Word (Office 365)

Viri:

Prežihov Voranc: Solzice

Učni načrt za izbirni predmet računalništvo. (2002). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.

Program osnovna šola slovenščina. Učni načrt. (posodobljena izdaja 2018). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf

Preverjanje znanja ob koncu ure:

Kahoot

preverjanje znanja by trnik’s is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Viri:

Prežihov, V. Solzice (2011). Solzice. Mladinska knjiga.

Program osnovna šola slovenščina. Učni načrt. (posodobljena izdaja 2018). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf

Učni načrt za izbirni predmet računalništvo. (2002). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost