PN1: Algoritmično razmišljanje

Učna ura je namenjena učencem druge triade (4., 5., 6. razred) osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo.
Vsebinski sklop: Algoritmi

Operativni cilji

  • Učenci znajo s svojimi besedami pojasniti pojem algoritem.
  • Učenci znajo sami zapisati preprost algoritem.
  • Učenci znajo z zaporedjem korakov rešiti preprost problem.
  • Učenci znajo slediti predpisanemu algoritmu.
  • Učenci znajo dopolniti manjkajoče korake v znanemu algoritmu.

Potek učne ure/navodila za učitelja

Uvod v uro/vžig: Učitelj učencem reče, naj po korakih opišejo svojo jutranjo rutino (se zbudim, vstanem, preoblečem, pojem zajtrk, umijem zobe, napravim šolsko torbo, pozdravim starše, grem na avtobus, ki me pripelje v šolo – predvideni koraki se lahko razlikujejo od predlaganih s strani učencev).

Obravnava nove snovi: Učitelj pojasni pojem algoritma ter definicijo poveže z aktivnostjo, ki smo jo naredili v uvodu.
Torej, naš uvoden problem je bil “Odhod v šolo”, skupaj smo pa opisali ter v zaporedju podali vse korake, ki jim moramo slediti, da rešimo naš “problem”.

Utrjevanje: Snov bi utrdili z spletno aplikacijo Teci Marko!, ki je na volji tudi v slovenskem jeziku. Učitelj učencem poda navodila za dostop do aplikacije ter jo skupaj z učenci odpre. Skupaj odprejo prvo poglavje “jungle”, ter sledijo navodilom, ki jim jih poda program, hkrati pa učitelj zraven dodatno ter jasno predstavi navodila ter potek igre. Učitelj skupaj z učenci reši prve tri nivoje, nato jim prepusti, da nivoje opravljajo sami. Učitelj hodi med klopmi ter preverja napredovanje učencem ter po potrebi pomaga. Naprednejše učence pozove, da lahko rešujejo poglavje “zima”, ki vsebuje težje nivoje.
Učenci samostojno rešijo še dodatnih 5 nivojev (naprednejši učenci lahko rešijo 3 nivoje drugega poglavja). Rešitve nivojev so priložene spodaj.

Ponavljanje: Po končani aktivnosti učitelj učencem razdeli (spodaj priložen) učni list, ki ga učenci samostojno oziroma po navodilu tudi v parih rešujejo. Učitelj hodi med klopmi ter učencem po potrebi pomaga ter jih usmerja s podvprašanji. Učenci rešujejo učni list do 5 minut pred zaključkom ure.

Odklop: Učitelj pozove učence, da obnovijo kaj so se danes novega naučili. Učence pozove, naj mu s svojimi besedami povedo kaj je algoritem ter naštejejo par zaporednih korakov poljubnega algoritma. Na koncu učitelj poda domačo nalogo.

Domača naloga: Za domačo nalogo učenci do konca rešijo učni list, ki ga oddajo učitelju na naslednji šolski uri. Poleg tega pa zapišejo svoj primer algoritma, ki ima vsaj 10+ korakov. Svoj algoritem bodo na naslednji uri predstavili poklicani učenci.

Priloge

Učni list 1 © 2022 by Tina Semič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Učni list 2 © 2022 by Tina Semič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Opombe

Opomba 1: Učna lista sta dva z namenom dela v paru. Sta identična v vseh nalogah razen v drugi, kjer se sliki za sošolca razlikujeta zaradi podajanja navodil. Učitelj lahko pred razdelitvijo listov učence opozori naj učne liste skrivajo pred sošolcem s katerimi bodo delali v paru z namenom da si ne uničijo dela druge naloge.

Opomba 2: Zaradi boljšega razumevanja navodila druge naloge, ki je dolgo in za koga zahtevno, predlagam, da učitelj dodatno ter jasno razloži navodila.

Opomba 3: Uporabljene slike na učnem listu sem izdelala sama s pomočjo tabličnega računalnika ter aplikacije GoodNotes.

Algoritmično razmišljanje © 2022 by Tina Semič is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost