3. PN: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Umestitev

Izbral sem si medpredmetno povezavo med slovenščino in urejanje besedil v 7. razredu osnovne šole na temo oblikovanja besedil. V 7. razredu imajo učenci pri predmetu slovenščine za obvezno domače branje Prežihov Voranc: Solzice in kasneje šolski spis na to temo.

Operativni učni cilji

UBE

 • Izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu;
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati;
 • shraniti izdelek na disk.

SLJ

 • Priprava na šolski spis na knjigo Solzice avtorja Prežihov Voranc;
 • prepoznajo književno osebo, ki jim je blizu (po značaju, ravnanju, načinu razmišljanja, iz zunaj literarnih razlogov); do te osebe so tudi kritični;
 • si oblikujejo domišljijsko predstavo književnega prostora in ugotavljajo, v kateri dogajalni čas je postavljeno dogajanje;
 • obnovijo dogajanje (podrobno in strnjeno).

Učne metode

 • Učna metoda razlage;
 • učna metoda pisnih del.

Oblike dela

 • Frontalna;
 • individualna.

Potek učne ure

Učna ura bi potekala tako, da učenci samostojno pišejo pripravo šolskega spisa na domače branje Prežihov Voranc: Solzice s pomočjo oblačne storitve Office365, ki jih lahko šola brezplačno ponudi svojim učencem. Uporabili bi program Word, v katerem učenci ustvarijo nov dokument v katerega bodo šolski spis napisali in oblikovali. Navodila šolskega eseja bi bila sledeča (kopijo navodil dobijo v skupni rabi v OneDrive):


“Bilo me je strah
(doživljajski spis)

Šolski spis (7. razred)

Prebral/a si knjigo Solzice in spoznal/a doživetja Voranca in njegovih vrstnikov. Prav gotovo so bila marsikatera njihova doživetja podobna tvojim, seveda v drugačnem času in okolju.

V doživljajskem spisu predstavi dogodek, ko si sam/a doživljal/a strah in te je stiskalo v grlu. Opiši
svoje doživljanje strahu, vzroke za strah, kako ga premaguješ, kako si pomagaš v takem primeru. Ali ti kdo pomaga? Kako se počutiš, ko je strah premagan?

Vključi tudi knjigo, ki si jo prebral/a za domače branje. Ali je bilo tudi pisatelja in njegove vrstnike, ki si jih spoznal v črticah, kdaj strah, zakaj? Mogoče lahko primerjaš svoja in pisateljeva doživetja in življenje.

Spis mora imeti tridelno zgradbo: uvod, jedro in zaključek. Piši v prvi osebi in v pretekliku. […]. Pazi na pravopisno pravilnost. Vsebina spisa se mora ujemati z naslovom.” (Tiringer, 2016).


Ko se bliža konec ure, učenci shranijo svoje delo v Word-u v obliki ImePriimek_šolski_spis.docx in ga naložijo v deljeno mapo z učiteljem v OneDrive. V deljeni mapi, je tudi naložen ocenjevalni kriterij za pisne naloge (spis) in seznam dvojic. Seznam dvojic zato, ker si bodo učenci za domačo nalogo med seboj popravljali spise po ocenjevalnem kriteriju in oceno, povratne informacije napisali v njihov Word dokument. Naslednjo uro bom izbral naključna dva Word-ova dokumenta in jih komentiral. Na koncu ure pa se učenci pomerijo v znanju, oblikovanja besedil in poznavanje domačega branja, s kvizom, ustvarjenem na platformi Kahoot!. Za to potrebujejo le brskalnik s katerim vstopijo na spletno mesto Kahoot! in vpišejo “Game PIN”, ki ga jim sporočim preko verbalne komunikacije.

Viri

Gruden Reya, K., Novak, V. in Podobnikar, M. (2016). Kriteriji ocenjevanja pri pouku slovenščine v 6., 7., 8. in 9. razredu. http://www.osdobrova.si/files/2016/09/Kriteriji-pri-SLJ.pdf

Program osnovna šola slovenščina. Učni načrt. (2018). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf

Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt. (2002). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Solzice. (28. 5. 2021). V Wikipediji: prosta enciklopedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Solzice

Tiringer, K. (2016). Bilo me je strah (doživljajski spis). http://ucilnica.zofijini.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/%C5%A0olski-spis_strah_Pre%C5%BEihov_Voranc_Solzice.pdf

3. PN: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku by ardmen is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost