Projektna naloga 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Umestitev v predmet, razred

Izbral sem si mepredmetno povezavo Urejanje besedil in Matematiko. Učno uro bi izpeljali v 9. razredu, kjer bi učenci pripravili statistične podatke za tekmovanje iz matematike, ki ga vsako leto v regiji organizirajo učitelji matematike na eni izmed šol. Statistični podatki bi zajemali vse udeležence tekmovanja in bi zajemali različne izračune, kot so št. udeležencev, št. šol, povprečna vrednost ipd.

Operativni učni cilji učne ure

Računalništvo, Urejanje besedil:

 • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz
 • shraniti izdelek na disk in ga natisniti
 • predstaviti informacijo z več mediji
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije

Matematika:

 • določijo aritmetično sredino
 • razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) problemov
 • razumejo in uporabijo aritmetično sredino v realističnih kontekstih
 • določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke
 • izračunajo sredino z žepnim računalom in s preglednico

Metode in oblike dela

 • metoda razlage, metoda demonstracije
 • frontalno, diferenciacija, delo v skupini, delo v paru (tandem), individualno

Opis aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev

Učitelj računalništva, bi v dogovoru z organizatorjem tekmovanja (učitelj matematike, pomočnik ravnatelja) pridobil podatke v tiskani obliki, katere bi učenci kasneje vnesli v tabele, iz katerih bi kasneje naredili izračune in prikazali druge statistične podatke (graf itn.).
Učitelj računalništva bi že predhodno določil skupine (glede na znanje ti. diferenciacija) in jih poimenoval: Skupina za vnos podatkov, Skupina za izračun podatkov, Skupina za izris podatkov in Skupina za predstavitev podatkov. Za vsako skupino bi določil svoje naloge in določil učence, ki bi določene naloge naredili.

Uro bi začeli z uvono motivacijo, kjer bi učencem razložili, da bi učna ura obsegala delo s podatki in utrjevanje pojmov iz matematike (povprečje, mediana in modus). Učitelj bi razdelil učence v skupine in vsaki skupini dodelili svoja navodila.

1. skupina: Skupina za vnos podatkov
Ta skupina bi dobila nalogo, da v obstoječo tabelo (v oblaku) vnaša podatke o udeležencih in rezultatih. Učenci te skupine bi izključno delali na Excelovi tabeli. V to skupino bi vključili učence z najmajn znanja iz matematike (majn kot dobro(3)) in mogoče tiste hiperaktivne, saj bi njihova naloga obsegala zgolj vnos večje količine podatkov.
Povezava do dokumenta z navodili.
Povezava do dokumenta za vnos podatkov.

2. skupina: Skupina za izračun podatkov
Ta skupina bi dobila nalogo, da pripravi smiselne podatke iz tabele, ki bi jo pripravila 1. skupina. Tudi njihovo delo bi potekalo zgolj v programi Excel, podatke pa bi na koncu pridobili iz datoteke, ki jo je pripravila 1. skupina. V to skupino bi učitelj vključil učence z nadpovprečnim znanjem iz matematike (odlično(5)).
Povezava do dokumenta z navodili.
Povezava do dokumenta za vnos podatkov.

3. skupina: Skupina za izris podatkov
Učenci te skupine bi od učencev iz 2. skupine pripravili izrise grafov in ponazoritev podatkov z grafičnimi elementi. Njihovo delo bi pravtako potekalo v Excelu, kjer bi pripravili različne grafe po navodilih. V tej skupini bi bili učenci, ki imajo pravtako razmeroma visoko oceno (pravdobro(4)), pri predmetu matematika.
Povezava do dokumenta z navodili.
Povezava do dokumenta z grafikoni.

4. skupina: Skupina za predstavitev
Naloga skupine bi bila oblikovanje predstavitve v PowerPointu. Podatke vseh skupin, bi zbrali, pregledali in uredili v lično predstavitev v PowerPointu. V tej skupini, bi bili tisti učenci ki so najbolj spretni s programi Office in ne nujno najboljši pri matematiki, saj bi njihovo delo obsegalo zgolj kopiranje že pripravljenih podatkov.
Povezava do dokumenta z navodili.

Preverjanje znanja
Preverjanje znanja za konec ure.

Orodja, aplikacije in viri, ki so potrebni za realizacijo

Microsoft Office 365 (Word, Excel, Powerpoint) za pripravo podatkov in prezentacije, ter Microsoft Forms za preverjanje znanja.

Preverjanje znanja ob koncu ure

Preverjanje znanja bi izvedli na koncu šolske ure, kjer bi učenci reševali kviz z uporabo Microsoftovih anket dostopnih na Office 365.

Viri

Krajnc, R. (2013) Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 30.8.2020: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Žakelj, A. (2011) Obvezni predmet: Matematika. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 30.8.2020: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf

Office 365: http://office.com

Licenca

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost