8. AK: E-šolstvo

Pri e-Asistentu sem testiral naslednje module: eDnevnik, eRedovalnica, Razrednik, Letna priprava in modul Komunikacija. V Lo.Polisu pa sem testiral module: Dnevnik, Redovalnica, Oddelek, Načrtovanje dela.

Namen modula eDnevnik v e-Asistentu je dodajanje nove učne ure, govorilne ure, roditeljskega sestanka in dodajanje novega dogodka interesnih dejavnosti. Omogoča pregled nad urnikom razreda, učitelja, dogodkov, sodelovanja s starši, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnosti. Modul nam omogoča dodajanje učne snovi učni uri, vpis manjkajočih učencev, dodeljevanje domače naloge, pohval in potrebnih izboljšav učencev. V Lo.Polisu pa je njegov namen dodajanje učnih ur, dogodkov. Omogoča pregled nad urniki razredov in učiteljev.

Namen modula eRedovalnica v e-Asistentu je napovedovanje ocenjevanja in dodeljevanje ter zaključevanje ocen učencem. Modul omogoča tudi vpogled v profil učenca (osebni podatki učenca, dogajanje (pohvale,…), ocene, odsotnost,…), v Lo.Polisu pa je njen namen vnos in zaključevanje ocen učencev in napovedovanja ocenjevanja, pogled v profil učenca.

Namen modula Razrednik v e-Asistentu je vpogled v razred, se pravi vpogled v osebne podatke učencev, njihovih staršev oz. skrbnikov,  predmetov, vpogled kdo so učitelji za posamezen predmet, omogoča tudi vpogled v statistiko odsotnosti in realizacijo (po predmetih). S pomočjo modula lahko razrednik tudi doda reditelje oziroma dežurne učence. V Lo.Polisu je temu namenjen modul Oddelek, kjer učitelj dobi pregled vseh učencev in njihovih podatkov. Modul omogoča vpogled v podatke o starših, vzgojne ukrepe, pregled dejavnosti, pregled ur (pregled dnevniških opisov, opravičevanje ur, pregled pohval,…). S pomočjo modula dodelimo domače naloge učenem ter spremljamo njihovo uspešnost reševanja nalog.

Namen modula Letna priprava v e-Asistentu je planiranje učnih ur, njihov izpis, prenos v naslednje šolsko leto, uvoz in izvoz letne priprave. V Lo.Polisu pa je modul Načrtovanje namenjen razporeditvi snovi, dodajanju podatkov za učne ure, dodajanju učnih sklopov in njihovih ciljev. Omogoča pregled odsotnosti, nadomeščanja, urnikov in dogodkov.

Namen modula Komunikacija v e-Asistentu je pošiljanje sporočil učencem, učiteljem oz. njihovo prejemanje, ustvarjanje kanalov za npr. vse razrednike, tehnično osebje. Modul omogoča objavljanje na oglasno desko.

Modul redovalnice v e-Asistentu je bolj uporaben kot Lo.Polisov, saj je pri slednjem potrebnih več klikov za isti vpis. Pri e-Asistentu se ti napovedano ocenjevanje odpre pod posameznim predmetom, pri Lo.Polisu pa v koledarju, ki je veliko bolj moteč in nepregleden.

Tudi eDnevnik v e-Asistentu se mi zdi lažji za uporabo in bolj pregleden kot Lo.Polisov.

Pri modulu Razrednik pri e-Asistentu učitelj hitreje dostopa do osebnih podatkov učenca, so zbrani na enem mestu, dostopni z malo klikov.

Modul Letna priprava je v e-Asistentu bolj pregleden kot v Lo.Polisu Načrtovanje dela.

Intuitivnost dnevnika je boljša pri e-Asistentu, moduli eRedovalnica/Redovalnica, Načrtovanje dela/Letna priprava sta glede intuitivnost je primerljiva.

Lo.Polis-ov vmesnik mi je lepši kakor e-Asistent. E-Asistent se mi zdi bolj kompleksen, vendar bolj všeč s strani same uporabe, saj mi je bolj intuitiven in se v njem hitreje znajdem.

Storitvi sta si glede funkcionalnosti zelo podobni. Razlika je le v preglednosti, količini podatkov, ki jih odpreš s posameznim klikom. Menim, da intuitivnost uporabniškega vmesnika veliko bolj pomembna kakor vizualna lepota uporabniškega vmesnika, saj so to storitve, katere zaposleni na šoli uporabljajo dnevno in lep uporabniški vmesnik jim ne koristi veliko, če ni intuitiven za uporabo. Z intuitivnim vmesnikom učitelji svoje delo opravijo hitreje in bolj učinkovito in se tako lahko posvetijo učencem in raziskujejo nove načine poučevanja.

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja