Reflesija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

Učni načrt predmeta računalništvo v OŠ in SŠ

Če se za uvod refleksije slovenskega kurikuluma lotim same vsebine učnega načrta predmeta računalništvo v osnovni šoli v drugi triadi; predmet je neobvezen izbirni, v njem pa so zajete vsebine algoritmi, programi, podatki, reševanje problemov ter komunikacija in storitve. Sama vsebina predmeta se mi na prvi pogled ne zdi tako napačna, je dobro strukturirana in vključuje dober nabor vsebin. Kljub temu bi sama začela s ključnimi osnovami, torej s samo zgradbo računalnika in njegovim delovanjem. Pred poznavanjem programov in algoritmov se mi zdi zelo pomembno obravnavanje zaščite računalnika in pa varnosti na spletu, katero bi vključila v vsak razred. V tretji triadi so v učnem načrtu računalništva predvidene vsebine iz urejanja besedil, računalniških omrežij in pa multimedije, sam predmet pa je obvezen izbirni. Učnih vsebin je za tri razrede občutno premalo, prevelik je poudarek na urejanju besedil, za katerega menim, da bi moral biti obravnavan že v nižji triadi in pa kot del medpredmetnega povezovanja. Poleg tega bi, kot omenjeno, v obvezne vsebine vključila tudi varnost na spletu in zaščito računalnika. Če bi izboljšali vsebine druge triade, bi se linearno lahko nadgradila tudi vsebina tretje, s tem da bi dodali tudi vsebine iz osnov programiranja, pred tem pa tudi razvijanje računalniškega razmišljanja. Kar se tiče predmeta informatike v gimnazijah, kjer je predmet obvezen v obsegu 70ih ur, ostalo pa izbirni predmet, pokriva pa vsebine osnov informatike, digitalne tehnologije, predstavitve informacij in obdelave podatkov, je snov seveda prilagojena temu, da je predmet računalništvo v osnovni šoli zgolj izbiren, zaradi česar ni pričakovane dobre podlage znanja. Vsebine so zelo osnovne,  premalo obsežne in premalo nadgrajene za sposobnosti učencev in napredka v računalništvu. Z izboljšanjem učnih vsebin računalništva v osnovni šoli bi se tudi vsebine informatike v gimnaziji morale posodobiti in nadgraditi temu primerno.

Obveznost predmeta računalništvo

Če se dotaknem obveznosti predmeta računalništvo v osnovnih in srednjih šolah, je v današnjem, modernem času, absurdno, da predmet ni obvezen. Samo znanje računalništva je ekvivalentno pomembno kot znanje jezika, naravoslovja in družboslovja, če ne še celo pomembnejše, saj lahko s pomočjo znanja vsebin računalništva znamo poiskati dodatne informacije o ostalih predmetih in znanje o njih nadgraditi. Menim, da smo vsi računalničarji mnenja, da bi moralo biti računalništvo obvezni predmet z začetkom druge triade, pa vse do konca osnovne šole. Tudi na srednjih šolah je obveznega dela informatike premalo, sama bi delež obveznih ur spremenila na 70% ur obveznega in ostalo izbirnega predmeta, ki bi bil namenjen dodatnim in ne osnovnim znanjem informatike.

Razvijanje računalniškega mišljenja

Učitelji skladno s trenutnim kurikulumom ne moremo razvijati računalniškega mišljenja, ker je učni načrt preveč zaprt. Same vsebine računalništva nas ne spodbujajo k računalniškemu mišljenju, ker ne obravnavajo dovolj vsebin o reševanju problemov. Tudi v samem učnem načrtu vsebine iz računalniškega mišljenja niso predvidene, zato jih iz prve roke učitelji, še manj pa učenci, nimamo priložnosti razvijati.

Poučevanje računalništva in ROID

Računalništvo v današnjih šolah poučujejo učitelji, ki niso primarno učitelji računalništva, vendar nekega drugega predmeta, ali celo knjižničarji, ki jim primanjkuje število delovnih ur. Osebno se mi zdi to absurdno, ker je računalništvo pomembno in je za poučevanje le tega potreben strokovni, izobražen kader. Vsak učitelj, ki ni izobražen na področju računalništva, upam trditi, da nima ustreznega znanja, da bi ga lahko posredoval naprej učencem. Tako kot je pomembno, da je učitelj slovenščine izobražen za slovenščino, je enako pomembno za predmet računalništva in informatike. Zato je eden ključnih začetkov uvedbe obveznega predmeta računalništva, zaposlovanje izobraženega kadra.

ROID ali računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije ter je nosilec in načrtovalec uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v šoli. V teoriji med naloge ROIDa sodi tudi poučevanje računalništva, vendar ga v šolah ne opravlja v tolikšni meri, ker je zadolžen za druga dela, samih ROIDov pa tudi primankuje.

Kaj bi spremenil?

Kaj bi jaz spremenila? Definitivno najpomembnejše za začetek uvedbe računalništva kot obvezni predmet, zaposlovanje izobraženega kadra, potem pa bi se lotila konkretne spremembe vsebinskega učnega načrta. Odmaknila bi preobsežen del vsebin iz urejanja besedil in jih dodala v obvezne vsebine medpredmetnega povezovanja, dodala bi vsebine zgradbe in delovanja računalnika, varne rabe spleta, zaščite računalnika, računalniško mišljenje, osnove programiranja in nadgradnje z objektnim in makro programiranjem ter vsebine programske in strojne opreme. Predpisala bi, da je v osnovni šoli potrebno obravnavati VSE vsebine računalništva, vsaj na osnovni ravni, po želji pa bi se učenci lahko odločili za nadgradnje. V srednje šole bi osnovnim znanjem predpisala nadgrajevanje le-teh, informatika pa bi bil obvezni predmet v obsegu 70% ur (torej nekje 150 ur).

Vsebine uvodnega predmeta računalništva

Za uvodni predmet računalništva se mi zdijo pomembne osnovne vsebine, torej od samega začetka; zgradba in sestavni deli računalnika, zgodovina računalnika, delovanje računalnika, zaščita računalnika, delo s podatki in mapami ter varna raba računalnika in kasneje spleta. Te vsebine so čista osnova za nadaljevanje učenja in razumevanja računalništva in računalnika kot takega. Učenci, ki bi se s temi vsebinami spoznavali, so po mojem mnenju dovolj zreli v 4. razredu, torej pri starosti 9-10 let.

Ključna misel, ki me je vodila skozi refleksijo in bi morala biti osnova za računalništvo v šolah pa je: ”Ostajajmo v koraku s časom”.

Viri

Za podlago svojega razmišljanja sem uporabila tri učne načrte, in sicer:

Učni načrt neobveznega izbirnega predmeta računalništvo (2. VIO)

Učni načrt obveznega izbirnega predmeta računalništvo (3.VIO)

Učni načrt predmeta informatika (gimnazije)

Pri razmišljanju pa so mi pomagale tudi prezentacije kurikulumov različnih držav in znanje o računalništvu iz študija.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost