kurikulum v Veliki Britaniji

V Veliki Britaniji so na področju računalništva v kratkem času zelo napredovali. Od zastarelega in dolgočasnega računalniškega predmeta so napredovali k zanimivemu sodobnemu programu. Največjo vlogo pri spremembah je odigrala delovna skupina Computing at school, katere glavni cilj je popularizacija pouka računalništva v britanskih šolah, sodelovali pa so tudi pri oblikovanju novega kurikuluma računalništva.

Učni načrt:

Učni načrt je zasnovan tako, da so otroci pri 11. letih že sposobni algoritmičnega razmišljanja in pisanja preprostih računalniških programov. Splošni cilji, ki zajamejo vsa leta šolanja so, da učenci znajo analizirati problem iz računalništva in znajo napisati program, ki reši tak problem, učenci razumejo in uporabljajo računalniške principe in koncepte (abstrakcija, logika, algoritmi, predstavitev podatkov, …) ter da učenci znajo presoditi o ustrezni uporabi informacijske tehnologije.

Obdobja:

Računalništvo kot predmet je v Veliki Britaniji obvezen od 5. do 16. leta.

Deli se na 4 obdobja:

  • obdobje: 5-7 let (1., 2. razred)
  • obdobje: 7-11 let (3. – 6. razred)
  • obdobje: 11-14 let (7. – 9. razred)
  • obdobje: 14-16 let (srednja šola)

 

  1. OBDOBJE

Učenci spoznavajo pojem algoritem in kako se algoritmi izvajajo kot programi na digitalnih napravah. Ustvarjajo in razhroščujejo programe ter uporabljajo logično mišljenje pri delovanju preprostih programov. Naučijo se tudi, kako uporabljati tehnologijo odgovorno in varno.

Za lažje razumevanje učne snovi, učitelji uporabljajo: Scratch, Bee bot, Kodu.

  1. OBDOBJE

Učenci se naučijo uporabljati zaporedja, vejitve in zanke v programih ter kako večji problem razdeliti na več manjših. Načrtujejo, pišejo, razhroščujejo programe za dosego konkretnih ciljev. Naučijo se uporabljati iskalnike in presoditi, če so najdene vsebine kakovostne. Poglobijo pa se tudi v računalniška omrežja in internetne storitve.

  1. OBDOBJE:

Učenci napredujejo pri razumevanju algoritmov in uporabljajo logično razmišljanje, kateri algoritem je bolj uporaben za nek problem, napredujejo pa tudi pri programiranju, in sicer uporabljajo vsaj 2 programska jezika. Srečajo se z Boolovo logiko in dvojiškim številskim sistemom ter v njem izvajajo računske operacije. Razumejo funkcijo in osnovno delovanje programske in strojne opreme, ter kako posamezni deli med seboj komunicirajo.

Za lažje razumevanje arhitekture računalniških sistemov je priporočljiva uporaba orodja Little Man Computer. Uporablja se predvsem za  poučevanje študentov, saj je ta model računalnika zelo podoben Von Neumannovemu modelu računalnika.

  1. OBDOBJE:

Učenci spoznavajo še druge programske jezike (Python), na področju programiranja pa se ukvarjajo tudi z robotiko. Naučijo se še, kaj so uporabniški vmesniki, komunikacije in medmrežje.

 

Primerjava slovenskega in britanskega kurikuluma:

Če primerjamo snov, ki se obravnava pri predmetu računalništvo ugotovimo, da se tematsko večinoma ujema. Omenimo pa dve glavni razliki:

Prva velika razlika je, da je predmet računalništvo v Veliki Britaniji obvezno od 5. do 16. leta starosti, v Sloveniji pa se pojavi kot neobvezni izbirni predmet od 4. do 6. razreda in kot obvezni izbirni predmet od 7. do 9. razreda. Ker osnovne šole v Sloveniji ponujajo velik nabor izbirnih predmetov, se lahko učenec sploh ne sreča z računalništvom.

Druga razlika je, da se računalništvo v slovenskih osnovnih šolah deli na urejanje besedil, računalniška omrežja, kjer iščejo informacije, ocenijo njihovo kakovost in spoznajo temeljno programsko opremo ter na multimedijo.

V britanskih šolah pa se deli na računalništvo, kjer obravnavajo algoritme in osnovne strukture, na informacijsko tehnologijo, kjer se srečajo z digitalnimi vsebinami ter na digitalno pismenost, kjer obravnavajo varno rabo interneta.

Lahko pa omenimo še eno razliko, in sicer, da je v Sloveniji bistveno manj programiranja, medtem ko je v Veliki Britaniji na programiranju velik poudarek.

Velika_Britanija – kurikulum

VIRI:

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost