PN3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

UMESTITEV:

Pripravila sem medpredmetno povezavo predmetov SLO in UBE. Medpredmetna povezava bi se izvajala v 7. razredu, saj imajo učenci v 7. razredu predmet Urejanje besedil in v 7. razredu pri slovenščini obravnavajo besedilno vrsto basen, ki jo bodo učenci v okviru te šolske ure spoznali in sami oblikovali.

OPERATIVNI UČNI CILJI: (učenci:)

Pri predmetu Urejanje besedil:

  • Z urejevalnikom besedil napišejo krajše besedilo in ga oblikujejo (spremenijo pisavo, velikost pisave, poravnavo);
  • Vrinejo sliko v besedilo.

Pri predmetu Slovenščina:

  • opazujejo in primerjajo basni ter pri tem predstavijo značilnosti dane besedilne vrste: basen prepoznavajo po tipiziranih, večidel živalskih likih, ki se obnašajo kot ljudje, in po kratki zaokroženi zgodbi, usmerjeni k poanti, ki jo razloži nauk;
  • napišejo izvirno basen (pri tem upoštevajo njihove vrstne značilnosti, zgradbo, slog in slogovni postopek);

METODE DELA: Metoda razlage, metoda pisnih del

OBLIKE DELA: Frontalna, individualna

OPIS AKTIVNOSTI: Učna ura naj poteka v računalniški učilnici. Na začetku ure učitelj učencem predstavi kaj je basen in katere so značilnosti basni. Vsak individualno prebere basni, ki jim jih pripravi učitelj v wordovem dokumentu z navodili. Z učenci se pogovori o značilnostih besedilne vrste, ki so jih prepoznali v prebrani basni. Učitelj z učenci deli v oblačni storitvi Office 365 wordov dokument, ki vsebuje vsa potrebna navodila. Vsak učenec v Wordov dokument napiše svojo basen in jo oblikuje v skladu s podanimi navodili, da bo primerna za objavo. V besedilo vrine tudi smiselno sliko, ki mora imeti ustrezno licenco (z licencami so se že srečali). Učitelj učencem poda primere naslovov, ki jih lahko uporabijo, da bo samo pisanje basni potekalo hitreje (predlogi naslovov so objavljeni v Wordovi datoteki z navodili). Wordov dokument z basnijo prek oblačne storitve Office 365 delijo s sošolci in učiteljem, da lahko tudi oni preberejo basni sošolcev. Učitelj basni pregleda in oblikuje zbirnik razrednih basni, ki ga prek oblačne storitve Office 365 deli z učenci. Na koncu učne ure učenci preverijo svoje znanje z reševanjem kviza v Kahootu.

UPORABLJENA URODJA: Word, Kahoot.

PREVERJANJE ZNANJA: Kahoot

VIRI:

Basen. (15. 3. 2021). V Wikipedia: prosta enciklopedija. https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Basen&action=history

Labernik, Z. in Flere, D. (ur.). (2002). Učni načrt za izbirni predmet: RAČUNALNIŠTVO. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 22.6.2021 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Ministerstvo za izobraževanje znanost in šport, zavod RS za šolstvo, Učni načrt slovenščina. Pridobljeno dne 22.6.2021 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf

Zajec in lisica: slovenske basni. (2016). V Wikisource. Pridobljeno dne 29. 6. 2021 s: https://sl.wikisource.org/wiki/Zajec_in_lisica:_slovenske_basni

PN3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU by METAM is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost