Označeno: #kurikuli

Primerjava kurikulumov

Link do predstavitve:https://www.canva.com/design/DAF_4cUyYIM/zr6MJ1wfxnUS-roo_A_40A/edit?utm_content=DAF_4cUyYIM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

ČEŠKI KURIKULUM

UVRSTITEV RAČUNALNIŠTVA V ČEŠKI ŠOLSKI SISTEM Češko osnovno šolo sestavlja 9 obveznih razredov, razvrščenih v dve stopnji. Prva se začne pri 6. letih in traja 5 let, druga stopnja pa še naslednja 4 leta...

Dostopnost