Refleksija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

V današnjem času se s tehnologijo srečujemo že od malega, tudi otroci pogosto pridejo v stik z mobilnimi napravami ali računalniki, še preden začnejo obiskovati osnovno šolo. Trenutno nudijo slovenske šole v 4., 5. in 6. razredu neobvezni izbirni predmet računalništvo ter v 7., 8. in 9. razredu obvezni izbirni predmet (UBE, MME, ROM). To se mi ne zdi dober položaj predmeta, saj učencem ne damo dovolj možnosti, da bi spoznali, kaj je računalništvo in kaj vse zajema. Mislim, da jim to onemogoči razvoj digitalnih kompetenc in razvoj razmišljanja na področju STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Slovenija ima slab položaj v primerjavi z ostalimi državami po Evropi in drugimi razvitimi državami po svetu, ki z računalništvom pokrijejo celotno šolanje, nekatere s programom, imenovanim K12.

Kurikuli za računalništvo niso določeni do vsake malenkosti, veliko pa je sklopov o algoritmih, programiranju in reševanju problemov. Vse to omogoča učiteljem, da učencem pomagajo pri razvoju računalniškega mišljenja. Seveda morajo za to ustvariti ali najti primerne naloge in čim bolj razmisliti, kaj bo učence zanimalo. Za razvijanje računalniškega mišljenja je zelo primeren Scratch, s katerim se lahko ustvarijo zelo različni izdelki; Pišek, s poudarkom na algoritmičnem razmišljanju in RBR – računalništvo brez računalnika, aktivnosti, ki jih lahko izpeljemo z učenci brez uporabe tehnologije.

Ker računalniških predmetov ni veliko, je večina učiteljev računalništva takih, da poleg tega učijo še en predmet, imajo službo ROID-a ali pa na šoli niso zaposleni za polni delovni čas. Učitelji računalništva so lahko profesorji računalništva/informatike, profesorji drugega področja, predmetni učitelji, univerzitetni diplomirani inženirji s primerno pedagoško dokvalifikacijo in drugi. Že po samem naštetju različnih ljudi, ki lahko poučujejo predmet, se zdi da jih je ogromno. Menim, da bi lahko bila bolj jasna in stroga pravila o tem, kdo lahko poučuje računalništvo in morda bi lahko vpeljali različna preverjanja primernosti za poučevanje. Hkrati pa se zavedam, da je zaradi pomanjkanja delovne sile to težko pričakovati.

ROID – računalnikar organizator informacijskih dejavnosti pomaga in svetuje učiteljem pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvaja izobraževanja za učitelje v zvezi z uporabo IKT in njihovih novosti. Če kateri izmed učiteljev nima dovolj znanja na tem področju, mu lahko pomaga tudi pri pripravi ali vodenju učnih ur. Skrbi za delovanje in dosledno uporabo programske opreme, strojne opreme in omrežja.

Zdi se mi, da bi morali v Sloveniji, podobno kot so na Hrvaškem, uvesti računalništvo v vseh razredih osnovne šole in to v zelo hitrem času. Od prvega do četrtega razreda bi bilo računalništvo kot neobvezni izbirni predmet, potem dve leti obveznega predmeta v 5. in 6. razredu, da učenci spoznajo IKT, osnovne pojme računalništva in varno uporabo naprav. Nato pa bi sledil v obliki obveznega izbirnega predmeta v zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju, kjer bi se s koncepti računalništva bolj podrobno ukvarjali. Poleg tega bi dodala še več šolskih ur na leto za obvezni predmet, iz 35 na 70 ur, v eni uri na teden je namreč težko izvesti daljše aktivnosti ali projekte.

Zdi se mi, da so vsebine, trenutno zajete v učnem načrtu NIP računalništvo primerne za uvodni predmet. To so algoritmi, programi, podatki, reševanje problemov, komunikacija in storitve. Seveda prilagodimo zahtevnost, glede na to ali je to uvodni predmet v prvem ali v petem razredu.

Viri:

RINOS. (2022). Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole. https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/attachments/download/3060/Porocilo_RINOS_10_1_22.pdf

Učni načrt – Računalništvo: neobvezni izbirni predmet. (2013). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Učni načrt – Računalništvo: izbirni predmet. (2002). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost