Refleksija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet?

Menim, da je čas, da Slovenija vpelje konkretne spremembe v predmet računalništvo. Položaj predmeta je slab, ker se marsikdo še ne zaveda pomembnosti računalništva. Bistven problem ni v samem učnem načrtu predmetov, pač pa to da so predmeti izbirni. V drugi triadi imamo neobvezni izbirni predmet računalnišvo, katerega učni načrt je primeren. Poudarek je na računalniškem mišljenju, kar se mi zdi smiselno. V tretji triadi imamo tri obvezne izbirne predmete urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija. Za te predmete bi lahko učni načrt prenovili tako, da bi bil večji poudarek na računalniškem mišljenju, tako kot je v drugi triadi. Sicer pa sta učna načrta tako za OŠ, kot za SŠ precej odprta, kar pa na žalost pogosto vodi h temu, da učitelji poučujejo samo opismenovanje in poučevanje rabe tehnologije. Menim, da bi moralo biti računalništvo obvezni predmet vsaj v drugi in tretji triadi osnovne šole. Računalništvo in informatika sta velik del našega življenja in zelo pomembno je, da učenci pridobivajo digitalne, informacijske oz. računalniške kompetence.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulom) in kako?

Učitelji definitivno lahko spodbujamo učence h razvijanju računalniškega mišljenja. Računalniško mišljenje se najbolj razvija pri pridobivanju temeljnih znanj računalništva in informatike in je bistveno za reševanje izzivov in problemov, povezanih s tehnologijo in pa tudi vsakdanjim življenjem. Kurikulum za računalništvo v drugi triadi že sam po sebi spodbuja razvijanje računalniškega mišljenja, tudi v tretji triadi ga lahko vključimo. Spodbujamo ga lahko na več načinov, npr. z Vidro oz. računalništvom brez računalnika, s Scratchom in drugimi aplikacijami za učenje programiranja. Računalniško mišljenje se da učencem s temi aktivnostmi in aplikacijami predstaviti na način, ki pri njih spodbudi zanimanje in tudi ustvarjalno mišljenje.

Kdo uči računalništvo? kaj vi menite o tem?

Računalništvo naj bi učili učitelji računalništva, vendar pogosto ta vloga pripada posameznikom, ki bodisi nimajo ustrezne izobrazbe iz računalništva ali pa nimajo ustrezne izobrazbe iz pedagogike. To velja za osnovno in srednjo šolo. Menim, da to ni ustrezno in da bi v celoti morali računalništvo učiti učitelji računalništva, ki so za to primerno usposobljeni. Problem pa je pomankanje posameznikov z ustrezno izobrazbo in zopet nezavedanje pomembnosti računalništva.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID oz. računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je oseba, zaposlena na osnovni šoli, ki skrbi za računalniške in tehnične potrebe šole. Njegovo delo zajema skrb za interaktivne naprave v šoli, vzpostavitvena in vzdrževalna dela, odpravljanje napak, posodabljanje… Skrbeti mora tudi za delovanje omrežja in strežnika v šoli, procesiranje tiskanih gradiv, spletne aplikacije, moderiranje vsebine in grafično oblikovanje. Pri vsem tem je tudi v neposrednem stiku z uporabniki, torej starši, učitelji in učenci in jim pomaga pri uporabi programske in strojne opreme šole. Delo ROID-a je zelo obsežno in raznoliko, marsikateri ROID je preobremenjen, morajo zelo dobro načrtovati svoje delo.

Kaj bi vi spremenili?

Kot sem že omenila, bi na prvem mestu spremenila to, da bi bilo računalništvo v osnovni šoli obvezni predmet, vsaj v tretji triadi, idealno pa v drugi in v tretji. Narediti bi morali korenito spremembo, to bi tudi zahtevalo več kadra, izobraževanega za učitelje računalništva. To je seveda velika sprememba, za katero bi potrebovali več časa, testiranje in tako naprej. Manjša sprememba za začetek bi lahko bila uvedba obveznih dnevov dejavnosti ali delavnic iz področja računalništva (za vse učence, ne samo učence izbirnih predmetov), kjer bi učencem predstavili računalniško mišljenje in spodbudili njihovo zanimanje za računalništvo.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Za uvodni predmet iz računalništva se mi zdijo najbolj primerne vsebine RBR (računalništvo brez računalništva), ker so zabavne, zanimive in dober uvod in podlaga za računalniško mišljenje, algoritme in druge temeljne pojme ter spoznavanje, kako delujejo računalniki. Primerne se mi zdijo tudi spletne aplikacije, Scratch Jr. za najmlajše, Scratch ter Pišek, Blockly games,… To so aplikacije, ki povezujejo igro in programiranje oz. algoritmično razmišljanje, paziti pa moramo da izberemo primerno težavnost za starostno skupino. Vse naštete dejavnosti so lahko namenjene različnih starostnim skupinam, začnemo lahko že z zelo mladimi učenci, npr. v 4. razredu in nadaljujemo v drugi in potem v tretji triadi.

Viri

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost