Programska oprema za izdelovanje predstavitev v 3. triletju OŠ

V 3. triletju osnovne šole imajo učenci na voljo tri izbirne predmete iz področja računalništva, to so urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija. V okviru teh predmetov pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Pod to spada tudi spoznavanje programske opreme, med drugim programska oprema za izdelovanje predstavitev. V nadaljevanju bom opisala, kako ta tema spada v učni načrt, katere cilje dosežemo s spoznavanjem teh orodij, ter opisala 3 brezplačna orodja za izdelovanje predstavitev, Microsoftov Powerpoint, Canvo in podrobneje Google Slides.

Umestitev teme v učni načrt

Tema uporabe programske opreme za izdelovanje predstavitev spada v predmet multimedija.

Splošni cilji predmeta, ki se navezujejo na izdelovanje predstavitev

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi (Predstavitve se pogosto pojavljajo v vsakdanjem življenju),
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb,
 • razvijajo komunikacijske zmožnosti,
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij,
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta MME

 • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo,
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske,
 • predstaviti informacijo z več mediji,
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije.
 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev,
 • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik.

Specialno didaktična priporočila

V tretjem letu izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, s katero predstavijo drugim učencem in učenkam določeno informacijo iz okolja. Naloga učitelja je, da vsakemu učencu omogoči dokončati izdelek, ki je primeren njihovi razvojni stopnji, predznanju in individualnim sposobnostim.

Ocenjevanje

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka. Ustno ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka. Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja, razumevanje osnovnih zakonitosti računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke.

Katalog znanja

Za doseg minimalnega znanja pri predmetu multimedija morajo z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti, urediti sliko v besedilu, poslati sporočilo po elektronski pošti, opisati področja, kjer so uporabljali računalnik, odgovoriti na prejeto sporočilo, našteti različne medije za predstavitev informacije. Minimalno znanje je potrebno za napredovanje v naslednje leto izobraževanja.

Da učenci pokažejo temeljno znanje, morajo uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta, ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev, razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske, predstaviti informacijo z več mediji in izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije.

Za zahtevnejše znanje, ki pa ga dosegajo le nekateri učenci, pa morajo napisati algoritem, ki reši zahtevnejši vendar razumljiv problem, izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem. Zahtevnejše znanje pri predmetu multimedija se ne navezuje na izdelavo predstavitev in obsega snov iz neobveznega dela predmeta.

Canva

Canva je brezplačno spletno orodje za oblikovanje. Za uporabo je potrebna prijava. Do programa lahko dostopamo z operacijskimi sistemi Windows in Mac OS. Jezik uporabniškega vmesnika je Slovenščina, program je primeren za osnovnošolce, ni zahteven za uporabo, omogoča uporabo predpripravljenih prosojnic in fotografij, videov in drugih medijev, ki jih lahko vključimo v predstavitev, ter dodajanje svojih.

Microsoft Powerpoint

Powerpoint je verjetno v današnjem času najbolj uporabljena programska oprema za izdelavo predstavitev. Microsoftove storitve so sicer plačljive, vendar so za šole in študente dostopne brezplačno, dostopna pa je tudi online verzija, do katere lahko dostopamo s prijavo v Microsoft. Powerpoint je primeren za Windows in Mac OS, jezik uporabniškega vmesnika je Slovenščina, je prijazen za uporabo in ni zahteven.

Google predstavitve

Google predstavitve oziroma Google slides je še eno orodje za izdelavo diaprojekcij. Za uporabo je potrebna prijava, dostopen pa je na spletu. Primeren je za Windows in Mac OS. Jezik uporabniškega vmesnika je Slovenščina, nekatere bližnjice se nadaljujejo v Angleščini, uporabniški vmesnik je uporabniku prijazen, pregleden in program ima vse potrebne funkcije za uporabo na OŠ.

Program je zelo enostaven za uporabo, takoj lahko začnemo z izdelovanjem predstavitve. Na voljo so teme, omogoča lahek prehod med prosojnicami in njihov pregled, dodajanje besedila, slik, videoposnetkov, zvočnih posnetkov, tabel, grafikonov, animacij, uporabo različnih prehodov. PO ni zahtevna za uporabo in je primerna za osnovnošolce, zaradi čiste postavitve, jasnih ukazov in funkcij, ki so dovolj za uporabo v OŠ.

Nekaj uporabnih povezav za učitelje in učence za učenje uporabe Google predstavitve:

Ideja za izdelek z uporabo Google predstavitve: Učenci izdelajo predstavitev, kjer npr. opišejo svojo najljubšo žival, v predstavitev vključijo različne medije in s tem tudi dosežejo cilje predmeta.

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost