PROJEKTNA NALOGA 4: SPLETNO UČNO GRADIVO IN FORMATIVNO PZ

TEMATSKI SKLOP IZ UČNEGA NAČRTA RAČUNALNIŠTVO ZA OŠ

Tematski sklop, ki sem si ga izbrala za pripravo projektne naloge 4 je Računalniške predstavitve. Učna snov sodi v izbirni predmet Računalništvo – Multimedija in se lahko izvaja v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Orodja, ki sem jih uporabila za realizacijo projektne naloge 4:

  • Interaktivna knjiga H5P
  • Microsoft Forms

UČNI CILJI:

Učenec:

  • izbere ustrezen računalniški program za izdelavo računalniške predstavitve in ga zažene v grafičnem operacijskem sistemu,
  • uporabi slikovne in druge podatke, jih dopolni in vključi v svojo predstavitev,
  • izdela preprosto računalniško predstavitev.

INTERAKTIVNI UČBENIK:

Teoretično predstavitev sem pripravila s pomočjo Interaktivne knjige H5P.

Povezava do interaktivnega učbenika: https://ucilnice.arnes.si/mod/hvp/view.php?id=5029253

Računalniške predstavitve – interaktivni učbenik © 2022 by  MA is licensed underCC BY-NC-SA 4.0

PREVERJANJE ZNANJA:

Kviz za preverjanje znanja je sestavljen v okolju Microsoft Forms in je dostopen na: https://forms.office.com/r/BZdhii3GVN

Računalniške predstavitve – kviz © 2022 by  MA is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

ANALIZA VREDNOTENJA APLIKACIJ:

Interaktivna knjiga H5P :

Aktivnost Interaktivna knjiga H5P je primerna za teoretično predstavitev izbrane učne snovi, saj učencem omogoča enostavno uporabo in visoko stopnjo razumevanja. Poleg tega je vsebino mogoče predstaviti na različen način, z besedilo, z videoposnetkom, interaktivnim posnetkom, slikami in drugimi aktivnostmi, ki jih omogoča H5P. To nam omogoča tudi sprotno preverjanje znanja z različnimi kvizi, vprašanji in nalogami. Rezultati aktivnosti med branjem Interaktivne knjige se beležijo in so po koncu aktivnosti na voljo tako učitelju kot učencem. Aktivnost omogoča tudi takojšnjo povratno informacijo, ki pa ni personalizirana. Individualno povratno informacijo lahko učitelj poda učencu po izvedeni aktivnosti. Interaktivno knjigo je mogoče na različne načine povezati z učnim načrtom, prav tako je možno aktivnost nastaviti tako, da učenci z izpolnitvijo aktivnosti dosežejo učne cilje. Poleg tegaa naslavlja vse nivoje Bloomove taksonomije.

Za uporabo aktivnosti se morajo učenci vpisati v Arnes spletno učilnico na osebnem računalniku, tabličnem računalniku ali tudi telefonu. Podatki učencev so v spletni učilnici so dobro zavarovani, shranjeni in obravnavani. V spletni učilnici učenci najdejo aktivnost, ki jo pripravi učitelj in vsebinsko ustreza učnemu načrtu in je primerna za uporabo, saj zaradi interaktivnosti, kvalitetne izdelave, logičnosti in enostavnosti mortivira učence k uporabi. Zaradi slovenskega jezika je primerna za slovenske učence. Pomankljivost, ki jo ima aktivnost Interaktivna knjiga H5P je možnost diferenciranega dela. 

Microsoft Forms :

Microsoft Forms je aplikacija, ki nam omogoča sestavljanje različnih kvizov in vprašalnikov za preverjanje znanja. Enostavna je za uporabo, deluje na vseh napravah in na vseh operacijskih sistemih. Aplikacijo je mogoče uporabljati v slovenskem jeziku. 

Omogoča povratno informacijo, prav tako beleži rezultate, ki jih je možno izvoziti v obliki excelove tabele. Vprašalnik je mogoče tudi natisniti. 

Aplikacija ima visoko stopnjo prilagodljivost, ki omogoča spreminjanje vsebine in nastavitev v skladu s potrebami učencev. Poleg tega nam omogoča ustvarjanje aktivnosti, ki preverjajo, ali so učenci določene učne cilje osvojili. V kvize oziroma vprašalnike je mogoče vključiti slikovno gradivo, tudi video in zvočne posnetke. 

VIRI:

Slikovno gradivo vključeno v Interaktivni učbenik, ki ni posnetek zaslona, je pridobljeno iz spletnega mesta Pixabay in ima licenco Pixabay Licence. Posnetki zaslona imajo licenco CC BY-NC-SA 4.0.

PRILOGE:

PROJEKTNA NALOGA 4: SPLETNO UČNO GRADIVO IN FORMATIVNO PZ © 2022 by MA is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost