1. PN: Algoritmično razmišljanje

Učna ura je sestavljena za učence druge triade (4., 5. in 6. razred), ki obiskujejo neobvezni predmet Računalništvo v osnovni šoli. Aplikacijo s katero se bo izvajala aktivnost je Teci Marko.

Operativni učni cilji

Učenci:

  • razumejo pojem algoritem;
  • znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov;
  • algoritem predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku;
  • sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.

Potek učne ure

Za začetek učne ure, da bi učence motiviral za nadaljnjo delo, bi vsem učencem dal sledeča navodila: Opišite mi, zelo nazorno, postopoma, kako vi pripravite (in seveda ne mama) šolsko torbo za naslednji dan pouka. Učenci bi verjetno začeli, s tem, da damo zvezke v torbo, s tem bi jih popravil, da najprej verjetno moramo vedeti, kakšne zvezke? To bi bil prvi korak, ki ga bi napisal na tablo, in sicer: Najprej pogledamo na urnik, katere predmete imamo naslednji dan. Potem sledi, da poiščemo zvezke in seveda, preden jih damo v torbo, moramo torbo odpreti, jo izprazniti, nato lahko šele položimo zvezke v torbo. Nazadnje potem torbo zapremo in tako imamo pripravljeno torbo za naslednji dan. Učencem nato povem, da kar smo sedaj opisali in napisali na tablo se imenuje algoritem. Učence vprašam, če morda kdo pozna to besedo in če jo zna pojasniti. Algoritem je seznam pravil (končno število korakov), ki si vrstijo v določenem vrstnem redu in jih je potrebno upoštevati, če želimo doseči cilj oziroma rešiti problem. Učence po povedani definiciji algoritma, vprašam naj mi povejo, kje še lahko najdemo, kakšen algoritem. Z učenci nato sodelujemo v kratki diskusiji in si izmenjujemo razne algoritme v vsakdanjem življenju. [15 min]

Za osrednji del, ki se bo dogajal na računalnikih, učenci odprejo brskalnik in odprejo spletno igro Teci Marko!. Učenci izberejo slovenski jezik in pritisnejo na gumb “Play”. Nato vsak učenec izbere poljuben lik, ki ga želijo igrati v tej igri – Marko / Sofija. Na naslednjem zaslonu se nam tako odpre zemljevid lokacij, ki jih lahko izberemo – za začetek izberemo Tropski svet, kjer se nahajajo najbolj osnovne naloge iz algoritmičnega razmišljanja. Z učenci skupaj izberemo prvo stopnjo in jim pojasnim, kako igra deluje. Na začetku izberemo le delček “korak naprej”, kliknemo na gumb “Play” in tako pravilno rešimo prvo stopnjo. Učenci nato samostojno rešujejo vse naprej do vključno devete stopnje (naprej se pojavijo že zanke, ki jih to uro ne bomo obravnavali). Če se pri učencu pojavijo kakršnekoli težave pri reševanju teh nalog, pristopim do učenca in mu pomagam, ampak brez, da mu povem rešitev, do rešitve mora učenec priti sam. Če je, kakšen učenec že pridno rešil vse te naloge, ga lahko naprej napotimo nazaj na zemljevid in izbere Božični svet. [25 min]

Ko vsi učenci rešijo naloge, ki so bile predvidene za osrednji del, jim razdelim učni list, kjer bodo za konec ure reševali še naloge na učnem listu. Naloge, ki jih ne bodo dokončali v šoli, jim ostanejo za domačo nalogo in jih bomo naslednjo uro preverili. [5 min]

Viri

Program osnovna šola računalništvo, neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. (2013). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf.

Allcancode – Run Marco!. https://runmarco.allcancode.com/

1. PN: Algoritmično razmišljanje by ardmen is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost