6. AK: Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Učni načrt za Računalništvo pokriva v okviru teme dela s podatki, da učenke in učenci znajo predstaviti informacijo z več podatki, našteti različne načine zapisa podatkov, kar naredijo s tem, da poiščejo informacijo in določijo podatke ter analizirajo zapis podatkov. Pri izvedbi je smiselno načrtovati medpredmetno povezavo z likovno vzgojo.

Učenci in učenke znajo razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov in razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja. Pri izvedbi je smiselno načrtovati medpredmetno povezavo s slovenščino.

Učenci in učenke znajo poiskati in uporabiti podatke iz omrežja internet, pri čemer razvijajo kritičen odnos do uporabljenih podatkov in krepijo pravilen odnos do varovanja avtorskih pravic ter zaščite podatkov. Pri izvedbi je smiselno načrtovati medpredmetno povezavo z angleščino.

Učenci in učenke znajo uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev.

Učni načrt za Računalništvo pokriva v okviru teme oblikovanja besedil, da učenci in učenke znajo z urejevalnikom besedil napisati oziroma dopolniti besedilo, ga oblikovati, urediti in vriniti vanj sliko. Učenci in učenke prav tako znajo vnesti in oblikovati podatke v preglednico, narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo.

Pri izvedbi je smiselno načrtovati medpredmetno povezavo s slovenščino npr. z urejevalnikom besedil samostojno napišejo obnovo prebranega besedila in ga kritično ovrednotijo, pri tem pa upoštevajo vsa navodila za oblikovanje besedila, angleščino npr. poišče podatke na internetu o neki učni temi, ki jo obravnavajo pri angleščini in jo kritično ovrednoti ter upošteva avtorske pravice in z likovno vzgojo npr. z računalniškim programom izdela sliko, ki smiselno dopolnjuje besedilo.

Temi oblikovanja besedil in delo s podatki bi aktualiziral s pomočjo orodja 1KA, Google Docs, portala odprtimi podatki Slovenije (OPSI) in digitalne knjižnice Internet Archive. Učence bi postavil v vlogo znanstvenikov oziroma raziskovalcev. Učenci bi s pomočjo orodja 1KA ali portala Odprti podatki Slovenije ali pa spletnega mesta Internet Archive, naredili raziskavo na poljubno še neraziskano temo (zaželena medpredmetna povezava) in pridobljene podatke primerno analizirali, uredili in v besedilo vnesli v različnih oblikah (slike, tabele, grafikoni,..). Tako se bi učenci naučili poiskati in uporabiti podatke ter hkrati razvili kritičen odnos do uporabljenih podatkov. S pomočjo Google Docs, bi to raziskavo oz. besedilo ustvarjali istočasno v skupinah po tri. S tem se bi učenci naučili dela v skupini. Učenci, katere zanima zgodovina bi se lahko poslužili spletnega mesta Internet Archive, ki je digitalna knjižnica z arhivom spletnih strani, dokumentov, večpredstavnih vsebin in digitaliziranih knjig. Učenci bi svojo raziskavo tudi objavili na spletnem mestu šole in tako stopili korak s časom. Učenci se bi naučili ovrednotiti, dopolniti in uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke katere so vključili v svojo objavo. Prav tako bi se naučili, kako se objavi besedilo oz. članek na spletnem mestu. Objava raziskave na spletnem mestu šole bi bila v spodbudo vsem prihajajočim generacijam, drugim učiteljem, znanstvenikom in v ponos skupine, ki je raziskavo naredila.

Iz tega področja učenci potrebujejo znati z urejevalnikom besedil napisati, dopolniti in urediti besedilo. Ustvarjeno besedilo morajo znati podkrepiti s slikovnim gradivom, preglednicami in  grafikoni. Prav tako morajo znati selektivno uporabiti podatke iz omrežja internet in jih ovrednotiti in dopolniti. Znati morajo predstaviti informacijo z več podatki. Ta znanja so ključnega pomena pri raziskovanju na kateremkoli področju.

Viri:

Internet Archive. (19.7.2020). V Wikipedija: prosta enciklopedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive

Učni načrt za izbirni predmet. Računalništvo. (2002). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost