E-ŠOLSTVO

Testirala sem izbrana portala (Lo.Polis in E-Asistent), ki skrbita za učinkovito izobraževanje in sta v pomoč vsem, ki so del šolskega utripa (ravnatelju, učiteljem, učencem, staršem …).

Pri portalu Lo.Polis sem najprej opazila urnik in predmet katerega lahko vpisujem. Ob kliku na posamezno uro na urniku so se mi v dnevniku odprla tri okenca, katere sem lahko testirala (vsebina, opis in opombe za učitelja). Ta okenca se mi zdijo zelo koristna za učitelje, saj lahko tako pregledno realizira posamezne vsebine po letnem delovnem načrtu (vsebina in opis). Pod okencem opombe za učitelje lahko doda kakšne opombe (npr. v primeru, če je kakšnemu učencu vsebina delala težave), kar lahko učitelju pomaga pri diferenciaciji in individualizaciji. Ob pogledu na seznam učencev se mi zdi zelo pregledno, da so učenci razvrščeni po abecedi glede na priimek, poleg tega pa imajo pred imenom in priimkom zelo razločno viden spol. Samo ob posameznem kliku na posameznega učenca lahko takoj odkljukaš, koga izmed učencev tisto uro ni bilo pri pouku. Po gumbu realiziraj, se učna ura realizira in takrat se to pregledno vidi tudi na tedenskem urniku. Opazila sem tudi, da po tem, ko realiziraš posamezno uro lahko tudi kakšno stvar popraviš in sicer s funkcijo odkleni dnevnik, kjer posamezno napako odpraviš. Po tem, ko klikneš na posamezno uro sem opazila tudi redovalnico, kjer se mi pokažejo ocene pri predmetu matematika. Zdijo se mi zelo pregledne, saj so ločene glede na 1. in 2. ocenjevalno obdobje, prav tako so različno obarvane glede na način ocenjevanje (pisno, ustno …). Vnos ocen je zelo preprost, saj preprosto klikneš na gumb “+” pri posameznem učencu v posameznem ocenjevalnem obdobju, mu daš oceno in opredeliš način ocenjevanja in z gumbom shrani in zapri dodeliš oceno v redovalnico. Poleg dnevnika in redovalnice sem opazila tudi okence domače naloge, ki pride prav vsem učiteljem, ki dajejo domačo nalogo. Zadeva je zelo pregledna in preprosta, saj mora najprej učitelj vnest in opredelit domačo nalogo in nato pri posameznem učencu opredeli, če je bila domača naloga uspešno opravljena ali ne. Po tem, ko zadevo shraniš se tudi pregledno vidi, koliko učencev v razredu je uspešno opravilo nalogo (zelena barva), koliko učencev je domačo nalogo opravila z napakami (oranžna barva) in koliko učencev ni imelo naloge (rdeča barva). Po kliku na domačo nalogo, se takoj pojavi seznam učencev z rezultati domače naloge. V levem delu portala Lo.Polis sem opazila oranžno številko v dnevniku, kar pomeni koliko ur še moram realizirat. Po kliku na redovalnico se mi pojavi redovalnica za matematične ocene. Prej nisem omenila kako enostavno je tudi zaključiti ocene, saj portal sam izračuna povprečje ocen in prav tako jih deli glede na način ocenjevanja in glede na 1. oz. 2. ocenjevalno obdobje. Po kliku na oddelek imamo pod učence splošne informacije o učencih, ki obiskujejo 7. A oddelek (EMŠO, št. matičnega lista …). V tem okencu lahko tudi urejamo reditelje za posamezni teden in dežurstva. Po kliku na učitelje imamo seznam učiteljev in katere predmete učijo, po kliku na predmete vidimo seznam predmetov, po kliku na dejavnosti seznam različnih dejavnosti katera so predpisana (npr. pevski zbor). Tam učitelj, kateri vodi posamezno interesno dejavnost lahko odkljuka učence, ki so k tej interesni dejavnosti čez celo leto hodili. Ob pogledu na izpite sem lahko opazila kako se vpisujejo posamezni popravni izpiti, NPZ-ji, zaključni izpiti in matura.

Po uspešni prijavi v E-Asistent se mi najprej odpre urnik. Po vpisu ure sem videla, da se E-Asistent in Lo.Polis bistveno ne razlikujeta, saj imata podobne funkcije. Pri manjkajočih danes s klikom na učenca vpišeš, kdo manjka, pri učni snovi lahko učitelj pregledno načrtuje ure, pri domačih nalogah analizira domače naloge. Zelo dobra možnost se mi zdi okence pohvale (informacije takoj dobijo starši) in izboljšave (informacijo takoj dobi razrednik). Podobno kot portal Lo.Polis ima E-Asistent v levem kotu možnost redovalnice, kjer se lepo vidijo ocene in tudi način ocenjevanja. Vnos ocen je zelo podoben kot pri Lo.Polisu. Pri funkciji razrednik je zadeva zelo podobna kot pri Lo.Polisu in prav tako vse ostale stvari, ki so povezane v šoli.

Primerjava med storitvama:

Ker sem najprej testirala Lo.Polis, se mi je ta zdel nekako boljši kot E-Asistent, saj mi je že ob pogledu nekoliko bolj pregleden. Ima samo 9 možnosti na levi strani v primerjavi z E-asistentom, ki jih ima 18. Sicer sta si po funkciji in vsebini portala zelo podobna (vpis manjkajočih učencev, vpis učne snovi, domačih nalog …), ampak nekako se mi je klikanje po portalu Lo.Polis zdelo lažje, kot na E-Asistentu. Se mi je pa zdela boljša možnost na E-Asistentu pohvale in izboljšave, kjer pri pohvalah dobijo o pohvali tudi starši, pri potrebnih izboljšavah pa morebitno učenčevo negativno vedenje oziroma ravnanje najprej vidi razrednik, ki se potem po svoji lastni presoji odloči, ali jo bo posredoval naprej staršem.

Oba portala sta izredno lahka za uporabo in menim, da se ga lahko vsak učitelj brez problema navadi. Z uporabo obeh portalov lahko zlahka spoznaš kako deluje šolski utrip na šoli in z nekaj preprostimi kliki olajšaš organizacijo in realizacijo šolskih obveznosti. Prav tako mi je všeč to, da portal lahko uporabljajo tudi starši, kjer lahko spremljajo otrokov razvoj znanja, pri tem pa imajo tudi povratno informacijo, koliko njihov otrok dejansko dela sproti z uspešno opravljenimi domačimi nalogami.

 

 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost