PREDSTAVITEV

Programi za izdelavo predstavitev:

 • Power Point (program)
 • Prezi (na spletu)
 • Open Office Impress (program)
 • Google Slides (na spletu)

Umestitev v učni načrt:

Tematski sklop spada pod področje multimedije.

Splošni cilji:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb.
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)

Operativni cilji predmet (Multimedija):

 • našteje različne medije za predstavitev informacij.
 • razloži zakaj je multimedijska predstavitev boljša kot monomedijska.
 • uporablja slikovne zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednoti, dopolni in vključi v svojo predstavitev.

Specialna didaktična priporočila (kako naj učitelj realizira):

Učenci spoznajo vlogo in pomen predstavitev v vsakdanjem življenju. Samostojno oblikujejo in predstavijo in predstavijo informacije. Z razlago in pogovor ugotovijo prednosti oblikovane predstavitve z računalniškim programom. Učenci samostojno spoznavajo uporabo in možnosti, ki se jim ponujajo pri oblikovanju predstavitve. Izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, ki jo predstavijo sošolcem.

Kot učitelj jim omogočim dokončanje izdelka v okviru njihove razvojne stopnje, predznanju in individualnim sposobnostim.

Ocenjevanje:

Učenec dobi oceno izdelka in ustno oceno na podlagi sprotnega dela oz. napredovanja pri izdelavi predstavitve.

 • Ustno oceno dobimo na podlagi pogovora, vrednotimo uporabo znanja, razumevanja osnovnih zakonitosti uporabe program, samostojnost pri uporabi računalnika in utemeljitev uporabljenih postopkov.
 • Izdelek ocenimo glede na kakovost izvedene predstavitve, razširjeno uporabo programskih funkcij pri izdelavi predstavitve, vključitev slikovnih, zvočnih in drugih podatkov.

Katalog znanja:

Minimalno znanje:

 • Z urejevalnikom besedil dopolni besedilo in ga uredi,
 • umesti sliko v besedilo,
 • opiše kako je uporabil računalnik.

Temeljno znanje:

 • Uporabi slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta ter pri tem upošteva licence,
 • ovrednoti podatke na internetu, jih dopolni in vključi v svojo predstavitev,
 • razloži zakaj je multimedijska predstavitev bolj kakovostna od monomedijske,
 • izdela preprosto računalniško prestavitev,

Zahtevnejše znanje:

 • primerja dva programa za izdelovanje predstavitev in ju kritično vrednoti.

Kratek pregled po lastnostih programov

 • Power Point (program)
  • lastnosti glede na OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1
  • jezik vmesnika: slovenščina
  • prijaznost: je zelo prijazen program za uporabo. Do vseh funkcij je možno hitro odstopati, med drugim k temu pripomore dobre slikovne oznake posameznih ukazov.
  • zahtevnost: ni zahteven za uporabo, uporabniki se ga hitro navadijo.
 • Prezi (na spletu)
  • jezik vmesnika: angleščina
  • prijaznost: je prijazen za uporabo. Uporabnik lahko brez težav najde tisto ker išče. Edin slabost Prezija je morda ta, da se mora uporabnik registrirati, če želi uporabljati program.
  • zahtevnost: je zahtevnejši od Power Pointa, med drugim tudi zato, ker je v angleščini. Menim, da je preb uporabo Prezija dobro, če oseba pozna PowerPint ali Open Office.
 • Open Office Impress (program)
  • lastnosti glede na OS:  Windows (XP, 2003, Vista, 7, 8, 10), GNU/Linux (x86 in x86-64, RPM and DEB based Linux distributions), Mac OS X (x86-64)
  • jezik vmesnika: slovenščina
  • prijaznost: Tudi pri Open Office, so vse funkcije lahko dostopne. Uporabnik lahko brez težav najde iskani ukaz. V nekaterih primerih morda Open Office ni tako prijazen v ponudbi sodobnejših animacij, oblik predstavitve, saj se od leta 2013 ne razvija več.
  • zahtevnost: menim, da je preprost za uporabi. Open Office bi priporočila začetnikom kot tudi izkušenejšim uporabnikom.
 • Google Slides (na spletu)
  • jezik vmesnika: angleščina
  • prijaznost: osebno se mi ne zdi tako prijazen, ker so ikone premajhne. Slabši je pregled nad vsemi možnostmi, ki jih ponuja.
  • zahtevnost: je bolj zahteven za uporabe, zaradi slabše preglednosti in dostopnosti v angleškem jeziku.

 

Open Office Impress

Vsebinski opis

Open Office Impress je orodje, ki nam omogoča brezplačno ustvarjanje predstavitev. Z njim lahko oblikujemo diapozitive na način, da vanje vnašamo besedilo, slike, spletne povezave, videoposnetke… Vse vsebine pa lahko tudi animiramo. Skratka Open Office Impres je zelo podoben PowerPointu tako po izgledu kot tudi po funkcijah, ki jih omogoča. Prav tako sta obe programski opremi dostopni v slovenskem jeziku in ju je potrebno pred začetkom uporabe namestiti na računalniku. Glavna razlika med programoma pa je ta, da je Open Office Impress brezplačen.

Kaj programska oprema omogoča?

Programska oprema nam omogoča, da oblikujemo diapozitive. Določamo jim lahko barvo, ozadje in animiranost. Vanje vnašamo besedila različnih oblik, barv in velikosti. Vnesemo lahko tudi slike, spletne povezave, videoposnetke, zvočne posnetke, grafe in simbole. Vsa vnesena besedila in datoteke lahko dodatno animiramo in določimo čas posamezne animacije.

Predstavitev lahko med oz. po koncu oblikovanja tudi shranimo. Pri tem nam je omogočeno, da kasneje izdelek odpremo tudi s pomočjo PowerPointa.

Zahtevnost uporabe

Program ni zahteven za uporabo, še posebej, če imam posameznik predznanje iz oblikovanja besedil, saj je kar nekaj funkcij enakih oz. podobnih kot pri oblikovalnikih besedi. Poleg tega, je večina funkcij  simbolno prikazana npr. funkcija za izdelavo grafov je prikazana s strukturnim krogom, kar še poenostavi način uporabe.

Jezik uporabe

Slovenščina

Ciljna skupina

Otroci od desetega leta dalje, mladostniki in odrasle osebe.

Primernost za ciljno publiko

Program je primeren za ciljno skupino iz več pogledov. Eden od teh je zagotovo brezplačen način uporabe, kar celotni skupini omogoča oblikovanje predstavitev. Seveda pa je Open Office Impress primeren tudi zardi enostavnega način uporabe in dostopnosti v slovenskem jeziku. Program uporabnikom ponuja prijazno okolje, v katerem lahko oseba brez težav dostopa do posameznih funkcij. Prednost pa je v tem, da je program pregleden in sistematično zasnovan ter da se pri različnih rezultatih pojavi isto poimenovanje funkcij npr. prilepi sliko, prilepi besedilo…, kar uporabniku omogoča lažjo uporabo.

Uporabne povezave za učitelje in učence za učenje pri uporabi izbrane PO

https://www.openoffice.org/ (uradna stran Open Office)

http://www.portalosv.si/files/2014/10/Hitri_vodnik_po_OpenOffice.org_FDL.pdf (vodnik o uporabi Open Office Impress)

https://forum.openoffice.org/en/forum/ (forum Opne Office Impress)

Ideja izdelka

Otroci oblikujejo predstavitev na temo Moj najljubši kraj. V izdelku oblikujejo naslov in podnaslove. Vanj vnesejo ključne besede, ki jih oblikujejo po barvi, velikosti. Dodajo tudi slike in posnetke ter pri tem upoštevajo licence. V predstavitev lahko vnesejo tudi povezavo do opisa znamenitosti, ki se nahaja v njihovem kraju.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost