Označeno: izraelski kurikulum

IZRAELSKI KURIKULUM

RAČUNALNIŠTVO Od 1995 v srednji šoli, Enakovreden vsem naravoslovnim predmetom, Učni načrt so do danes že večkrat dopolnili in spremenili, Kakovostna gradiva, Princip manj je več: manj učenja konceptov in več praktičnega dela, Glavno...

Dostopnost