Označeno: 2. triletje

PN 2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

V okviru 2. projektne naloge sem si za glavno temo mojega učnega gradiva za 2. triletje z namenom razvijanja računalniškega mišljenja izbral ALGORITME. Algoritem predstavlja zaporedje določenih korakov, ki nas (v končnem času) pripeljejo...

PN2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

Spodnje učno gradivo je namenjeno za učence 2. triletja osnovne šole za razvijanje računalniškega mišljenja. Učna ura spada v sklop algoritmi in je namenjena za blok dveh šolskih ur (90min). OPERATIVNI UČNI CILJI Učenci:...

PN1: Algoritmično razmišljanje

Algoritmično razmišljanje Potek učne ure: Učna ura neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo 2. triletja (4., 5. in 6. razred) na temo algoritmično razmišljanje, bi potekala v računalniški učilnici. Učno temo bi učiteljica uvedla z uvodno motivacijo. Postavila...

Dostopnost