Avtor: SKaja

Aktivnost KV3: Scratch

Naloga v Scratchu Naslov naloge: Zajček išče velikonočno jajce. Navodilo naloge: V programu Scratch izdelaj projekt, kjer bo zajček hodil do velikonočnega jajca in nazaj. Izberi si poljubno ozadje, ki se ti zdi povezano z naslovom naloge....

Nemški kurikulum

V sklopu predavanj pri predmetu IKT za poučevanje računalništva, sem izdelala prezentacijo o kurikulumu Nemčije za predmet računalništvo. Na spodnjih povezavah je objavljena prezentacija, kjer predmet računalništvo umestim v Nemški šolski sistem, predstavim vsebine, ki...

Aktivnost KV4: Multimedija in ROID

Moj izdelek naslovnice šolskega časopisa: To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons – priznanje avtorstva. ROID ali računalnikar organizator informacijskih dejavnosti je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli...

Dostopnost