PN3: Oblikovanje besedil in delo v oblaku

Umestitev v predmet

Tema je oblikovanje besedil za vezavo SLO in UBE. Učno uro bi izvajal v 8. razredu osnovne šole, saj se takrat učijo pisanja in branja oglasnih besedil. Ura je primerna za dve šolski uri (z vsaj enim dnevom razlike).

Učni cilji

UBE

Učenci:

 • uporabljajo računalnik za oblikovanje preprostih informacij
 • pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno uporabo računalnika
 • s predstavitvijo izbrane informacije v obliki besedila raziskujejo možnosti posameznega medija

SLO

Učenci:

 • tvorijo besedilo določene vrste (oglasno besedilo)
 • vrednotijo zanimivost, verodostojnost, razumljivost, zgradbeno ustreznost ter jezikovno ustreznost in pravilnost besedila, ustreznost nebesednih spremljevalcev pisanja ter utemeljijo svoje mnenje in predlagajo izboljšave
 • določijo družbeno vlogo sporočevalca in njegov namen ter povedo, po čem so ju prepoznali
 • strukturirano povzamejo temo, podtemo, bistvene podatke in logična razmerja med njimi
 • vrednotijo zanimivost, verodostojnost, razumljivost in uporabnost besedila ter utemeljijo svoje mnenje

Učne metode

 • Učna metoda pisnih del
 • Učna metoda dela z besedili
 • Učna metoda pogovora
 • Učna metoda razlage

Oblike dela

 • Frontalno
 • Individualno

Opis učne ure

Prvi dan bi učencem razložil, kaj delamo. Povedal bi jim, da bodo najprej napisali neko oglasno besedilo in ga nato naložili na njihov račun v spletni storitvi Office365, ter ga delili z ostalimi učenci in učiteljem, nato pa bodo dobili ime drugega učenca iz razreda, katerega delo bodo analizirali. Vprašamo jih, če vejo, kaj je oglasno besedilo. Čeprav se je verjetno že večina učencev srečala z oglasnim besedilom, jim pokažemo nekaj primerov. Nato jim povemo, naj ustvarijo nov Word-ov dokument v katerega napišejo neko oglasno besedilo (oglašajo lahko karkoli želijo). Medtem ko učenci izdelujejo besedilo, učitelj kroži po razredu in pomaga učencem, če česa ne znajo. Ko izdelajo to besedilo, naj ga shranijo pod svojim imenom in priimkom ter besedo oglasno besedilo (torej na način ime_priimek_oglasno_besedilo) ter ga naložijo v OneDrive in ga dajo v skupno rabo z vsemi sošolci in z učiteljem. Ob koncu učne ure, učenci izžrebajo eno ime njihovega sošolca. Učenci doma nato pogledajo oglasno besedilo od sošolca, katerega ime so izžrebali. Analizirajo njegovo delo s pomočjo učnega lista, ki ga učitelj da v skupno rabo. Povemo jim, da si lahko učni list natisnejo in napišejo analizo na njega ali pa napišejo analizo v svoj zvezek. Pripravijo se na predstavitev analize oglasnega besedila. Učitelj tudi pregleda vsa oglasna besedila in naredi svojo analizo. Naslednji dan učenci predstavijo svojo analizo pred ostalimi učenci. Delo, ki ga analizirajo je projektirano na tablo, tako da ga vidijo vsi učenci. Nato še učitelj predstavi svojo analizo in jo primerja z analizo učenca, kjer skupaj predebatirata razlike in jih utemeljita. Napake pri učenčevi analizi učitelj razloži in doda pomanjkljivosti. Po predstavitvah še vsi učenci tekmujejo v kvizu Kahoot!, kjer preverijo svoje znanje.

Viri

Labernik, Z. in Flere, D. (ur.). (2002). Učni načrt za izbirni predmet: RAČUNALNIŠTVO. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 22.6.2021 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Ministerstvo za izobraževanje znanost in šport, zavod RS za šolstvo, Učni načrt slovenščina. Pridobljeno dne 22.6.2021 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost