Refleksija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

Moje mnenje je, da predmet računalništvo ni na pravem položaju, zaostajamo v poučevanju računalništva za mnogimi državami. Neobvezni izbirni predmet računalništva v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne daje nobene moči, nekateri učenci še vedno tudi v tem obdobju nimajo možnost izbire tega predmeta, saj ga šola ni primorana ponuditi. Glede na to da se digitalna tehnologija iz dneva v dan razvija menim, da bi že v drugem razredu potrebovali obvezno poučevanje računalništva. Poučevanje bi lahko temeljilo predvsem na igri, vendar bi učencem zelo pomagalo pri osvajanju kritičnega mišljenja, grajenju boljše predstave. Dandanes se z računalniki, tablicami, telefoni učenci srečujejo skoraj da vsakodnevno, že pred vstopom v prvi razred. Z zgodnejšim poučevanjem računalništva, bi učencem hitreje zagotovili večji odstotek varnosti pri uporabi digitalne tehnologije. Učenci bi lahko hitreje svoje osvojeno znanje uporabili na drugih področjih, kot naprimer pri predstavitvah, osnovnem iskanju informacij… Marsikatera snov, bi jim bila bolj jasna saj bi imeli boljšo predstavo o izvoru. Hitreje bi bili zmožni ovrednotiti informacije, torej če so prave ali ne.

Učitelji lahko razvijamo računalniško mišljenje tudi brez računalnika, saj je računalniško mišljenje, mišljenje s pomočjo nekih orodij, katera so povezana z računalništvom temveč je njihov namen, da jih znamo uporabljati v našem vsakdanu. Torej je odgovor da, učitelji lahko razvijajo računalniško mišljenje. Osnovno pot jim da seveda kurikul, ki je sestavljen tako, da učenci pridobijo osnovna znanja iz področji, katera bodo največkrat potrebovali v vsakdanjem življenju. Naloga učitelja je, da le ta področja zna učencem predstaviti na zanimiv in predvsem uporaben način. Matematikom, fizikom in drugim sposobnost računalniškega razmišljanja lahko zelo pomaga.

Računalništvo uči predmetni učitelj za računalništvo, ki mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe in psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. Menim da je to pomembno za učitelja računalništva, saj mora znati snov pravilno približati učencem. Ozirati se mora na njihova predhodna znanja in snov podajati čim bolj razumljivo.
ROID je računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti. ROID ni vzdrževalec strojne in programske opreme, saj mu pedagoška izobrazba ni dala teh znanj, vendar pa mora vedeti kaj načeloma pomeni menjava trdega diska, je administrator računalniškega omrežja, pomoč ostalim, skrbnik, postavljalec in vzdrževalec šolskih spletnih strani, ROID je ključna oseba za IKT na šoli, zna svetovati vodstvu šole primerno izbiro opreme s področja IKT, zna navdušiti svoje kolege in jim prikazati pravilno in smiselno rabo IKT pri pouku,… Kdo je najbolj primeren kandidat za ROID-a? Oseba s pedagoško diplomo, ki ima nekaj let prakse kot učitelj, aktivna oseba pri različnih IKT projektih, opravljen podiplomski študij – specializacija za ROID, ima pomoč tehnika/vzdrževalca.

Spremenila bi položaj obveznega predmeta računalništva v slovenski devetletni osnovni šoli. Sem mnenja, da bi se morali učenci že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju recimo drugem ali tretjem razredu srečati z določenimi pojmi računalništva v okviru obveznih predmetov.
Najbolj primerno se mi zdi učenje preko igre, kot smo spoznali letos, na primer učenje preko Vidre, učenje preko Scratcha, učenje preko namiznih iger (vodenje želvic)… S takim začetkom učenja, učence lepo počasi popeljemo v računalništvo, nato pa je naša naloga, da znamo pravilno stopnjevati poučevanje in voditi učence v pravo smer. Če imajo učenci ko so starejši osvojeno ustrezno predznanje, jim je potem veliko lažje graditi na teh že osvojenih znanjih.

VIRI:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3355?sop=2005-01-3355 (Povzeto 30.04.2019)

https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/lokar-ROID_SIRIKT07.pdf (Povzeto 30.04.2019)

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost