Avtor: Luka Čušin

Multimedija

Tema je vektorska grafika. Operativni učni cilji: učenec zna narediti preprostega robota, učenec zna uporabljati program inkscape. Link do posnetka

E – šolstvo

Kaj sem testiral?  Testiral sem vnašanje kdo je naredil nalogo in kdo ne. Testiral sem tudi vpisovanje ocen. Namen modolov je kontrola kdo redno opravlja domače naloge in kakšne imajo učenci ocene. Primerjava med...

Scratch in alternative

Konceptna kartica Ciljna publika je 6. razred. Predznanje potrebno je osnovno poznavanje scratcha ter osnove programiranja. Učenec zna sprogramirati nalogo na učni kartici. Učenec zna razložiti kodo naloge in zakaj koda deluje tako kot...

Računalniška omrežja in ROID

  Kriteriji Osnovna šola Koroška Bela Osnovna šola Toneta Čufaraja Jesenice Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice Osnovna šola Žirovnica Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora Spletna stran WordPress WordPress / WordPress WordPress Spletna učilnica...

Multimedija in ROID

Vloga ROIDa je na področju multimedije predvsem to da priskrbi vso programsko opremo in izdelovanje vseh protrebnih grafik. Uitelj mora poznati osnovne lastnosti rastrske in vektorske grafike. Mora imeti tudi izkušnje na tem področju,...

Računalništvo v Sloveniji

Moje osebno prepičanje oziroma mnenje o položaju predmeta računalništva v osnovni šoli. Zdi se mi narobe že samo to da ni obvezni predmet, ampak je tudi celo neobvezni izbirni predmet v drugi triadi in...

Dostopnost