ALGORITMIČNO RAZMIŠLANJE

RAPID ROUTER

V projektni nalogi bom pozornost posvetila spletni igri Rapid Router.  Otroke bi s to igro seznanila šele v tretji triadi osnovne šole, saj zaradi same zasnove slovenskega učnega načrta, tega ne bi bilo možno prej storiti. Otroci do te stopnje še nimajo dovolj predhodnega znanja in bi jim z zgodnejšo seznanitvijo lahko le škodovali oziroma otežili razumevanje in povezovanje računalniških konceptov. Poleg tega je igra dostopna le v angleškem jeziku, kar otrokom dodatno oteži delo. Če učenci še ne poznajo dovolj angleških besed, lahko med igro več pozornosti, truda in časa namenijo le razumevanju navodil, namesto da bi razvijali programersko mišljenje. To pa nikakor ni en izmed naših ciljev, saj si želimo, da bi otroci dosegli sledeče operativne učne cilje:

  • Ustvarjanje algoritmov za fizično premikanje.
  • Nadzorovanje vožnje vozila s pomočjo ukazov gibanja.
  • Razumevanje ponovitev funkcij.

Aktivnost bi potekala tako, da bi učenci prek spletnega brskalnika in naslova https://www.codeforlife.education/rapidrouter/  odstopili do internetne strani.  Tu bi izbrali prvo zeleno polje z naslovom Gettong Starteg (levels 1-12) in poskušali rešiti vse naloge znotraj tega sklopa. Pred samo aktivnostjo, bi otroke morali seznaniti s pomenom posameznih angleških besed, ki so v igri ključnega pomena. Za vsako od stopenj bi jim morali podati tudi jasna navodila v slovenskem jeziku.  Aktivnosti na prvi stopnji (level 1) bi potekal tako, da bi otroci kliknili na besedilo 1: Can you help the van get to the house? S tem bi odprli novo podstran na kateri bi se jim pojavilo angleško navodilo, učitelj pa bi jim ga podal v slovenščini. Učencem bi razložil, da morajo z izbiro pravih blokov, pripeljati kombi do cilja. Pri tem bi jim demonstriral, kako lahko posamezen blok uporabijo ali pa ga odstranijo. Pomembno je tudi, da jim pokaže, kako se program zažene. Pri tem mora tudi razložiti kaj pomeni ukaz move forwards in kakšen je pomen ukazov na levi strani okna. Na tak način, bi izvajal aktivnost tudi na ostalih stopnjah in med tem spremljal otroke pri reševanju nalog ter jim pomagal, če bi bilo to potrebno. Pred samo izvedbo aktivnosti, mora učitelj sam rešiti vse naloge, saj bo le tako lahko spoznal njihove značilnosti in se tudi bolje pripravil na uro. Učiteljem je v veliko pomoč tudi registracija na spletni strani codeforlife , saj jim to omogoča dostop do učnih virov, orodij za ocenjevanje in videoposnetkov rešitev posamezne stopnje. Prav tako je lahko vsakemu učitelju v pomoč tudi spletna stran prek katere lahko dobi grob vpogled v posamezen sklop iger.

Aktivnost za utrjevanje razumevanja

Potrebščine: 

Potek:

  1. del:

Učenci odgovorijo na vprašanja na učnem listu. Ko vsi učenci zaključijo z delom, preverimo odgovore in se o tem pogovorimo.

2. del:

Otroci se razdelijo v trojice. Vsaka skupina dobi eno preprogo in en avtomobil. Nato otrokom naročimo, da si dodobra pogledajo narisano cesto in nam opišejo značilnosti, ki so jih opazili npr. slepa ulica, dvopasovna cesta, krožišče … Sledi pogovor o pravilih vožnje. Kje lahko otroci vozijo, kako, na kaj morajo biti pozorni. Ko to storimo učenci pričnejo z reševanjem drugega dela učnega lista. Na ta način otroci določijo, katere  ukaze bodo uporabljali in kolikšno razdaljo bo avtomobil prevozil z enim korakom.  V vsaki skupini si nato učenci porazdelijo vloge.  En od otrok v trojici bo dajal ukaze, drugi otrok bo posluša ukaze in jih s premikanjem avtomobila po narisani cesti izvrševal, tretji otrok pa bo v skupini spremlja dogajanje, preverja, če so bili ukazi pravilno opredeljeni in izvršeni ter jih zapisoval na list papirja.  Tekom izvajanja aktivnosti mora učitelj poskrbeti za to, da si bodo otroci tekom ure zamenjali vloge in se tako preizkusili v večih situacijah. Med samim potekom dejavnosti mora spremlja otroke in jim pomagati, če je to potrebno. Pomembno je tudi, da pri vsaki skupini pazi, da si učenci začetno in končno točko ne postavijo preblizu oziroma predaleč.

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost